Građevina i otvaranje firme u Sloveniji

Građevina i otvaranje firme u Sloveniji

Građevina i otvaranje firme u Sloveniji

Građevina u Sloveniji – preduzetnici često pitaju za postupak otvaranja firme za građevinu u Sloveniji. Takođe, jedno od najčešćih pitanja je i kako raditi u EU sa vašom slovenačkom firmom registrovanom za građevinu.

Građevina – postupak otvaranja

Ako ste državljanin države, koja nije članica EU i planirate da se bavite građevinskom delatnošću, potrebno je da registrujete d.o.o. Za otvaranje d.o.o. se u Sloveniji zahteva minimalni osnivački kapital u iznosu od 7.500 evra. Kapital možete koristiti za troškove poslovanja čim aktivirate račun firme u banci. Prethodno morate u svrhe registracije građevinske firme dobiti slovenački poreski broj u Poreskoj upravi.

Firma za građevinu i delatnost građevine zahtevaju određene uslove. Za obavljanje te delatnosti potrebno je da obezbedite vođu radova i vođu gradnje. To ne važi za izvođenje zaključnih građevinskih radova. Građevinska firma takođe mora imati i osiguranje odgovornosti obavljanja delatnosti.

Građevinska firma mora imati sklopljen ugovor o zaposlenju za puno ili kraće radno vreme sa najmanje jednim radnikom, koji ispunjava uslove za vođu radova, odnosno je samozaposlen i ujedno i vođa radova. Osim toga mora preduzeće, koje se bavi građevinarstvom na svakom objektu za vođenje gradnje odrediti vođu gradnje. Ovaj radnik mora biti kod njega zaposlen i ispunjavati uslove za vođenje radova.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Građevina – uslovi

Kada se odlučujete za osnivanje preduzeća u Sloveniji, zanima vas i koji su posebni uslovi za bavljenje delatnošću koja vas zanima. Građevinska firma i delatnost građevine zahtevaju određene uslove. Za obavljanje te delatnosti potrebno je da obezbedite vođu radova i vođu gradnje. To ne važi za izvođenje zaključnih građevinskih radova. Građevinska firma takođe mora imati i osiguranje odgovornosti obavljanja delatnosti.

Firma za građevinu mora imati sklopljen ugovor o zaposlenju za puno ili kraće radno vreme sa najmanje jednim radnikom, koji ispunjava uslove za vođu radova, odnosno je samozaposlen i ujedno i vođa radova. Osim toga mora preduzeće, koje se bavi građevinom na svakom objektu za vođenje gradnje odrediti vođu gradnje. Ovaj radnik mora biti kod njega zaposlen i ispunjavati uslove za vođenje radova.

Kada firma za građevinu preuzme izvođenje celokupne gradnje ili veći deo gradnje zahtevnog objekta, mora imati za potrebe vođenja radova zaposlenog vođu radova. Ovaj radnik mora imati naziv ovlašćenog inženjera struke u skladu sa propisom, koji uređuje arhitekturnu i inženjersku delatnost ili najmanje obrazovanje na nivou prvog stepena u skladu sa zakonom, koji uređuje visoko obrazovanje. Takođe mora biti upisan u imenik vođe radova kod Inženjerske komore Slovenije.

Za izvođenje celokupne gradnje ili većeg dela gradnje manje zahtevnog objekta za potrebe vođenja radova je dovoljno, da je zaposlen vođa radova. Ova osoba mora imati najmanje više školsko obrazovanje tehničkog smera sa područja gradnje objekata. Mora takođe biti upisan u imenik vođa radova kod Inženjerske komore Slovenije.

Pojedinac će se u imenik vođe radova upisati u Zanatsko-preduzetničkoj komori Slovenije, koja vodi imenik vođa radova. Za upis je potrebno podneti zahtev i podneti dokumentaciju, koja dokazuje ispunjavanje uslova za upis u imenik. Komora pojedincu izdaje potvrdu o upisu u imenik vođa radova i pečat sa identifikacijskim brojem vođe radova.

Građevina – upućivanje radnika na rad u EU

Da li sa slovenačkom firmom za građevinu možete raditi i u drugim zemljama EU? Slovenačke firme mogu izvoditi radove u svim zemljama EU. DATA ima pravnu službu, koja će se pobrinuti za sve postupke potrebne da vaše radnike uputite na rad van Slovenije.

Prvo upućivanje na rad može biti na dve godine, a naši pravnici će se pobrinuti i za sva naredna uspešna upućivanja vaših radnika na rad u EU.

Vaše slovenačko preduzeće mora biti pre prvog upućivanja radnika na rad registrovano najmanje dva meseca. Radnici koji se budu mogli upućivati na rad u EU će morati da budu, pre upućivanja, zaposleni i osigurani u Sloveniji najmanje 30 dana. Za sve radnike redovno će morati biti isplaćene plate i doprinosi, a za sve ostalo u vezi upućivanja će se pobrinuti naša pravna služba. Naši pravnici naime imaju dugogodišnje iskustvo na tom području.

Želite da registrujete firmu u Sloveniji?

Ako vas zanima otvaranje firme u Sloveniji, naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija tvrtke kćeri u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite i našu Facebook stranicu.

Share this post