Gotovinske transakcije vaše slovenačke firme – da ili ne?

Gotovinske transakcije vaše slovenačke firme - da ili ne?

Gotovinske transakcije vaše slovenačke firme – da ili ne?

Gotovinske transakcije, da ili ne? Poslovanje u Sloveniji znači da će vaša slovenačka kompanija izdavati i primati uplate. Uglavnom, pravna lica koja posluju u Evropi primaju i izvršavaju plaćanja putem online transakcija sa računa banke. Ali ponekad obavljaju i gotovinske transakcije. Radi dobrog informisaja o mogućnostima i ograničenjima gotovinskih transakcija preko vaše slovenačke kompanije, pripremili smo članak na ovu temu.

Da li vas zanima postupak registracije firme u Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Gotovinske transakcije između kompanija

Gotovinske transakcije su obično plaćanja u novčanicama ili kovanicama koje se smatraju načinom plaćanja.

Zakon o poreskom postupku određuje da sva pravna lica moraju vršiti plaćanja za isporučenu robu i pružene usluge preko bankovnih računa preduzeća. Preko računa u banci ne morate plaćati, odnosno primati uplate kada:

  • su plaćanja u manjim iznosima,
  • možete ponuditi druge vrste praćenja evidencije o plaćanju.

Plaćanje u manjim iznosima znači primanje uplata u iznosima manjim od 420 €. To znači da ako vaša kompanija želi izvršiti gotovinske transakcije za pružene usluge ili isporučenu robu, to može učiniti u iznosu do 420 €. Ako bi vaša kompanija izvršila plaćanje u gotovini za vrednost preko 420 €, ovo se smatra kršenjem. U ovom slučaju, vaša kompanija mogla bi dobiti kaznu od 1.200 € do 15.000 €.

Primanje uplate putem debitnih ili kreditnih kartica ne spada u kategoriju kršenja. Razlog za to je što postoje druga sredstva za praćenje uplate.

Gotovinske transakcije između kompanije i fizičke osobe

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma određuje ograničenja u novčanom prometu.

Pravna lica koja posluju u Sloveniji ne mogu primiti gotovinu ako prelazi vrednost od 5.000 €. Ista restrikcija važi i u povezanim transakcijama koje prelaze zajedničku vrednost od 5000 €. U slučajevima kada plaćanje pređe 5000 €, kompanija mora primiti uplatu na račun u banci, a ne u gotovini. U slučaju da vaša kompanija krši ovo pravilo, možete dobiti kaznu od 120,00 do 120.000 €. Slovenačka poreska uprava i Kancelarija za sprečavanje pranja novca vrše inspekcijske preglede izvršenih i primljenih uplata od strane slovenačkih pravnih lica.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post