Firma kćer u Sloveniji i Evropskoj Uniji – širite vaš posao?

Firma kćer u Sloveniji i Evropskoj Uniji - širite vaš posao?

Firma kćer u Sloveniji i Evropskoj Uniji – širite vaš posao?

Firma kćer – da li već imate postojeću tvrtku i želite da proširite svoje poslovanje u  Sloveniju i Evropsku Uniju? DATA stručnjaci vam mogu pružiti podršku prilikom postupka registracije, kao i prilikom vašeg daljeg poslovanja u Sloveniji i EU.

Da li vas zanima postupak registracije firme u Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Firma kćer – koji je oblik kompanije?

Firma kćer je pravno lice, gde je vlasnik pravno lice – vaša tvrtka. Tvrtka kćer je D.O.O. To znači da je za uspostavljanje tvrtke potrebno deponovati osnivački kapital od 7500 evra sa računa matične firme.

Kada otvorite tvrtku kćer u Sloveniji, možete registrovati i druge delatnosti u svojoj tvrtki. Budući da su tvrtka kćer i matična tvrtka povezani samo vlasništvom, tvrtka kćer je nezavisno pravno lice, koje je odgovorno za svoje poslovno ponašanje. To znači da matična tvrtka ne mora uključiti poslovanje tvtke kćeri u svoj finansijski izvještaj.

U slučaju dobiti zavisnog društva, matična tvrtka ima pravo na dividende nakon što tvtka kćer izvrši plaćanje poreza na dobit pravnih lica.

Firma kćer – proces registracije?

Da bi otvorili tvrtku kćer, predstavnici matične tvrtke i tvrtke kćeri moraju doći u Sloveniju na registraciju. Proces otvaranja zahteva vaše fizičko prisustvo. Nakon osnivanja tvrtke kćeri možete započeti poslovanje u Sloveniji.

Dokumenta koja su vam potrebna za registraciju:

  • slovenački poreski broj matične tvrtke;
  • slovenački poreski broj za zastupnike matične tvrtke i tvrtke kćeri;
  • izvod iz poslovnog registra matične tvrtke, koji nije stariji od 1 meseca;
  • izjava o poslovnoj adresi u Sloveniji;
  • 7.500 € osnovni kapital.

Sa ovim dokumentima možete doći u DATU na registraciju. Naši referenti sa vama podnesu zahtev za registraciju tvrtke kćeri elektronskim putem. Nakon postupka kod nas, morate ići u banku u Sloveniji da otvorite privremeni bankovni račun. Na ovaj račun je potrebno deponovati osnovni kapital tvrtke kćeri.

Imajte na umu da deponovanje osnovnog kapitala prilikom otvaranja tvrtke kćeri mora doći sa bankovnog računa matične tvrtke. Dakle, vaša matična tvrtka bi morala izvršiti bankarski transfer od 7.500 € na privremeni bankovni račun tvrtke kćeri u Sloveniji.

U roku od 5 – 7 radnih dana osnovana je tvrtka kćer odlukom suda. U tom trenutku zastupnik tvrtke mora ponovo doći u banku da aktivira stalni bankovni račun. Nakon ovoga je proces registracije tvrtke kćeri završen.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

Share this post