Zaposlenje radnika iz Srbije u vašu slovenačku firmu

Zaposlenje radnika iz Srbije u vašu slovenačku firmu

Zaposlenje radnika iz Srbije u vašu slovenačku firmu

Za zaposlenje radnika iz Srbije potreban je ugovor o radu na oba jezika. Ovaj zahtev posledica je usvajanja bilateralnog sporazuma o zapošljavanju radnika migranata iz Srbije. Pročitajte više o odredbama i uslovima koji su potrebni.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Da li planirate otvaranje firme u Sloveniji i postupak registracije? Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Od 1. septembra 2019. godine počeo se primjenjivati Sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Srbije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Sloveniji. Usvojen je i Protokol o sprovođenju Sporazuma između Vlade Slovenije i Srbije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Sloveniji (u daljem tekstu: BRSZD).

Zaposlenje na osnovu BRSZD

Zaposlenje radnika iz Srbije biće moguće na osnovu BRSZD, i to:

 • za radnike migrante koji su registrovani kod Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) u Srbiji i koji su stariji od 18 godina, i
 • za radnike migrante koji nisu registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) u Srbiji, odnosno su zaposleni u zemlji porekla (Srbija), pod uslovom da će obavljati stručan posao u zemlji zaposlenja (Slovenija), da su izabrani od strane poslodavca i stariji su od 18 godina.

Na osnovu BRSZD, stručno zaposlenje radnika migranta podrazumeva zaposlenje kod poslodavca za koje se radniku migrantu isplaćuje najmanje tri puta minimalna plata u zemlji zaposlenja.

Ugovor o radu

Ugovor o radu mora biti zaključen na najmanje godinu dana.

Jedna od najvažnijih novosti je da će poslodavac morati da pripremi ugovor o radu na dva jezika – slovenačkom i srpskom. Ovo nije izričito navedeno u Sporazumu i samom Protokolu. DATA pravna služba dobila je informaciju da je to neophodno, na osnovu upita poslatog Službi za zapošljavanje Slovenije. Pojašnjeno je da srpski zakon predviđa da svi ugovori o radu koje sklope građani Republike Srbije moraju biti napisani na srpskom jeziku. Ako ugovor o radu nije na oba jezika, Zavod za zapošljavanje Srbije, odnosno  NSZ neće uzeti u razmatranje ugovore o radu. Bez potvrde ugovora o radu od strane srpske institucije koja sprovodi Sporazum nije moguće izdati dozvolu po osnovu Sporazuma.

Zaposleni će ugovor o radu potpisati kod nadležnog organa NSZ u Republici Srbiji. Na osnovu zaključenog ugovora o radu država zaposlenja izdaje dozvolu za rad sa rokom važenja od tri godine. Nakon ulaska u Sloveniju mora zaposleni kontaktirati poslodavca. Poslodavac ga mora prijaviti u socijalno osiguranje u Sloveniji u roku od 15 dana od dana uručenja boravišne dozvole. Ako radnik nije prijavljen, dozvola se oduzima.

Kada nije moguće zaposlenje radnika iz Srbije na osnovu BRSZD?

Zapošljavanje na osnovu BRSZD neće biti moguće u sledećim slučajevima za radnike:

 • koji su legalno zaposleni u Sloveniji na dan stupanja na snagu ovog sporazuma;
 • u slučaju sezonskog zapošljavanja, zapošljavanja rukovodilaca i u slučaju zaposlenja ili dobrovoljnog rada u svrhu obuke i usavršavanja u oblasti medicine;
 • kojima je izdata dozvola za stalni boravak u Sloveniji u skladu sa zakonom;
 • koji borave u Sloveniji na osnovu spajanja porodice;
 • koji borave u Sloveniji prema zakonu koji uređuje međunarodnu zaštitu;
 • kojima je u skladu sa zakonom priznat status istraživača u Sloveniji;
 • koji u Sloveniji registruju preduzeće ili registruju preduzeće sa više akcionara i na osnovu svojih osnivačkih prava predstavljaju preduzeće ili se registruju kao samostalni preduzetnici;
 • koji na osnovu školovanja u Sloveniji mogu da dobiju saglasnost za zaposlenje radnika, samozaposlenje ili rad nadležnog nosioca u skladu sa zakonom Slovenije;
 • na koje se primenjuje Direktiva Saveta 2009/50 / EZ danom 25. maja 2009. o uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja za namere visokokvalifikovanog zaposlenja (SG br. 155, dana 18. jun 2009., str. 17).

Da li vas zanima postupak otvaranja firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Podijelite ovaj post