Upravitelj prevoza u transportu – promena zakona!

Upravitelj prevoza u transportu - promena zakona!

Upravitelj prevoza u transportu – promena zakona!

Upravitelj prevoza u transportu u Sloveniji – došlo je do promena u zakonodavstvu. Naime, izvršene su izmene u zakonodavstvu za kompanije u Sloveniji koje nude usluge prevoza. Određeni segmenti novog zakonodavstva stupaju na snagu 23. novembra 2019. jer je parlament prihvatio izmenu Zakona o drumskom prevozu (ZPCP-2G). Ove promene će se odraziti na kompanije koje posluju u Sloveniji i povezane su sa prevoznim uslugama.

Da li vas zanima postupak otvaranja preduzeća u Sloveniji?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ko je upravitelj prevoza u transportu?

Glavna promena je povezana sa upraviteljem prevoza. Zakon o drumskom saobraćaju predviđa upravitelja prevoza kao fizičko lice zaposleno u preduzeću, koje zapravo i stalno organizuje prevozne usluge u kompaniji. Imati upravitelja za prevoz obavezno je ako planirate da dobijete dozvolu za međunarodni prevoz za vozila preko 3,5 tone ili za prevoz putnika. Osoba koja je upravitelj prevoza mora da ima profesionalnu kvalifikaciju da bi nudila ovu uslugu.

Kompanija koja nudi usluge prevoza, mora imenovati najmanje jednu osobu u kompaniji kao upravitelja prevoza.

Ta osoba mora:

 • ispunjavaju uslov stručne spreme;
 • u stvari i bez prekida voditi transportne usluge kompanije;
 • imati stvarnu povezanost sa kompanijom i
 • živeti u državi članici EU.

Ova osoba se smatra upraviteljem unutrašnjeg transporta.

Preduzeće takođe može imati spoljnog upravitelja prevoza ako zaključi ugovor o profesionalnoj saradnji sa kompanijom koja ima upravitelja prevoza.

Upravitelj prevoza: izmene u zakonodavstvu

Do ove izmene uslova, kompanije su morale imenovati jednu osobu kao upravitelja prevoza. Ta osoba je morala da ispuni sledeće uslove:

 • da zapravo i bez prekida vodi usluge prevoza kompanije;
 • ima stvarnu povezanost sa kompanijom (mora biti zaposleni, direktor ili akcionar)
 • i živi u državi članici EU.

Koje su druge promene za dobijanje licence za međunarodni prevoz?

Najvažnija promena za kompanije koje nude usluge prevoza je da upravitelj prevoza može da ponudi uslugu samo u jednoj kompaniji i mora biti zaposlen u toj kompaniji puno radno vreme. Izuzetak je samo ako je ta osoba najmanje 50% vlasnik u toj kompaniji.

Ako kompanija nema internog upravitelja prevoza, oni moraju imenovati fizičko lice, koje nudi usluge upravitelja prevoza. Ta osoba je ugovorni upravitelj prevoza. Svoje usluge može ponuditi pod sledećim uslovima:

 • mogu da ponude svoju uslugu samo u jednoj kompaniji,
 • kompanija ne može imati više od 5 vozila,
 • ta osoba ne može biti upravitelj prevoza u drugoj kompaniji.

Postoje i dodatni uslovi za kompanije koje nude prevozne usluge koje stupaju na snagu ovim amandmanom:

 • kompanija mora da zaposli određeni broj zaposlenih u odnosu na broj vozila koja su predmet licence,
 • kompanija bi takođe morala da prijavi broj zaposlenih koji su prisutni u poslovnim prostorijama kompanije tokom radnog vremena,
 • takođe, kompanija mora imati odgovarajuće poslovne prostore.

kompanije koje su već stekle licencu moraju da ispune ove uslove u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog zakona.

Da li vas zanima otvaranje doo firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja doo firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post