Da li znate šta je start up preduzeće?

Start Up preduzeće

Da li znate šta je start up preduzeće?

Start up preduzeće je novoosnovano preduzeće koje pokušava da uspije sa inovativnom idejom ili proizvodom. Najčešće je to malo preduzeće koje ima pažljivo osmišljenu kratkoročnu strategiju za uspjeh. Start up preduzeće se u poslovanju nada na visoke zarade od prodaje svojih proizvoda i usluga koje inače ne postoje nigdje na drugim tržištima.

Google i Facebook prvenstveno kao start up preduzeća

Za start up preduzeća značajno je da osnivači žele stvoriti i održavati opuštenu radnu atmosferu i s time doprinjeti boljemu načinu poslovanja. Takav pristup zagovarali su u početku Google i Facebook koji su izraz start up već davno prerasli. Uspijeh takvih preduzeća ovisi od finansiranja i količine sredstava koje ima preduzeće na raspolaganju u samom početku.

Start up preduzeće razlikuje se od drugih preduzeća u tome da istražuje potpuno nove poslovne modele i pokušava da se probije na nova tržišta koja su do sada neistražena.

Start up preduzeća u Sloveniji

Ako želite u Sloveniji otvoriti start up preduzeće vjerojatno ćete prvo u skladu s Zakonom o priovrednim društvima (ZGD-1) registrovati društvo s ograničenom odgovornošću – d.o.o. To možete uraditi na našoj VEM tački Data.

Slovenska start up preduzeća su do sada prikupila 120.000.000 eur, gotovo polovinu (55.000.000) eur prikupili su samo u 2014. godini. Prema podacima Slovenskog startup ekosistema (SSE) te brojke se udvostruče svake godine. Ukupno neka bi bila slovenska start up preduzeća vrijedna oko 552.000.000 eur.

Mnoga slovenska start up preduzeća su u posljednjih nekoliko godina prikupila sredstva sa masivnim finansiranjem. Prema podacima SSE su takva preduzeća uspijela uz pomoć finansiranja stranih fondova međutim još uvijek se ne možemo usporediti s nekim konkuretnim zemljama poput Švicarske, SAD i Singapura.

Započnite start up preduzeće s nama

Data d.o.o. nudi vam kompletnu podršku u procesu otvaranja i registracije preduzeća u Sloveniji i poslovanju. Pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 542 ilil Viber: +386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *