Regres u Sloveniji – kome pripada?

Regres u Sloveniji

Regres u Sloveniji – kome pripada?

Regres je iznos koji poslodavci plaćaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1). Pripada svim radnicima koji imaju pravo na godišnji odmor. Pravo na godišnji odmor radniku pripada za svaki puni mesec zaposlenja kod poslodavca. Minimalni godišnji odmor u kalendarskoj godini ne smije biti kraći od četiri sedmice, bez obzira da li je radnik zaposlen za puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme. Istovremeno sa pravom na godišnji odmor zaposlenik ima pravo i na regres. Njegova minimalna visina je zakonski određena i jednaka je minimalnoj plati u tekućoj kalendarskoj godini. Svake godine, osim izuzetaka, poslodavci moraju platiti regres uključujući do 30. juna.

Šta se dešava sa regresom ako radnik nije zaposlen celu kalendarsku godinu?

Zaposleni ima pravo na regres u istoj sorazmjeri koliko ima pravo na godišnji odmor,  a ta zavisi od vremena kada je započeo radni odnos. Ako radnik nije zaposlen celu kalendarsku godinu ima pravo na proporcionalni deo godišnjeg odmora u zavisnosti od trajanja zaposlenja u kalendarskoj godini kod poslodavca, odnosno 1/12 godišnjeg odmora za svaki mjesec zaposlenja.

Regres u slučaju ugovora o radu sa kraćim radnim vremenom

Radnik ima pravo na godišnji odmor sorazmerno radnom vremenu za koji je sklopio ugovor o zapošljavanju. Zaposleni koji ima ugovor o radu sa kraćim radnim vremenom od punog radnog vremena ima pravo na regres za godišnji odmor u srazmeri sa ZDR-1.

Regres pripada i penzionerima

Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje svake godine plaća regres i penzionerima. Radi se o t. i. godišnji dodatak primljen uz redovitu penziju za mesec jul. Visina godišnjeg dodatka penzionera zavisi od visine penzije penzionera u mesecu plaćanja regresa.

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post