Tag - zakon o radnim odnosima

Regres u Sloveniji – kome pripada?

Regres je iznos koji poslodavci plaćaju zaposlenima u skladu sa Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1). Pripada svim radnicima koji imaju pravo na godišnji odmor. Pravo na godišnji odmor radniku pripada za svaki puni mesec zaposlenja kod poslodavca. Minimalni godišnji odmor u kalendarskoj godini ne smije biti kraći od četiri sedmice, bez obzira da li je radnik zaposlen za puno...

Minimalna plata u Sloveniji 2018: neto 638 ​​eura

Minimalna plata u 2018. godine iznosi 638 evra neto ili tačno 842,79 evra bruto. To je 25 eura više od prethodne. Visina plate je objavljena u Službenom listu. Neto plata je niska u mnogim sektorima, ali sa dodatnim uslugama možete zaraditi dodatni novac. Vaše hobije možete pretvoriti u profitabilan posao. Saznajte više o pokretanju biznisa u Sloveniji! Pošaljite nam upit...