Registar stvarnih vlasnika firme u Sloveniji

Registar stvarnih vlasnika firme u Sloveniji

Registar stvarnih vlasnika firme u Sloveniji

Kada započinjete posao u Sloveniji, odlučujete ko će biti akcionar i ko zastupnik vaše kompanije. Nakon registracije kompanije, da li je potrebno ove podatke dostaviti Registru stvarnih vlasnika? Da li znate kada je upis u Registar stvarnih vlasnika obavezan, a kada nije?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Šta je Registar stvarnih vlasnika?

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (ZPPDFT-1) predviđa obavezu preduzeća da vrše upis u Registar stvarnih vlasnika. Ukoliko ne podnesete podatke to može rezultirati visokim kaznama, do nekoliko hiljada evra. Registar stvarnih vlasnika je registar koji prikuplja tačne i ažurne podatke o stvarnim vlasnicima firmi. Registar je uspostavljen da bi se osigurala transparentnost u vlasničkim strukturama poslovnih subjekata i na taj način sprečila zloupotreba poslovnih subjekata za pranje novca i finansiranje terorizma. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i srodne usluge (AJPES) vodi i Registar stvarnih vlasnika.

Ko je stvarni vlasnik?

Stvarni vlasnik je svako fizičko lice koje je krajnji vlasnik poslovnog subjekta ili ga na drugi način kontroliše. Takođe, to može biti fizičko lice u čije ime se transakcija vrši. Pravna lica moraju upisati stvarne vlasnike u registar. To mogu učiniti nakon što postanu deo poslovnog registra Slovenije, dakle nakon registracije kompanije. Izuzeci od ovog propisa navedeni su u daljem tekstu.

Pored toga, slovenačke kompanije, strani fondovi, strane institucije ili slični subjekti stranog prava koji upravljaju imovinom ili distribuiraju imovinu za određenu svrhu i zbog svog poslovnog ponašanja podležu poreskim obavezama u Sloveniji, takođe moraju svoje podatke dostaviti u Registar.

Ko ne mora da podnese podatke u Registar stvarnih vlasnika?

Postoje i izuzeci koji ne moraju svoje podatke dostavljati Registru stvarnih vlasnika. To su:

  • samostalni preduzetnik,
  • direktni i indirektni budžetski korisnici,
  • d.o.o. kompanije u kojima su vlasnik i direktor firme ista fizička osoba.

Ako ima više zastupnika ili je vlasnik drugo pravno lice (podružnica, ćerka firma), izuzetak se ne primenjuje i preduzeće mora da dostavi podatke u Registar stvarnih vlasnika.

U slučaju da ne predate podatke Registru, slovenački poreski ured može propisati kaznu.  Ako niste u mogućnosti sami izvršiti unos i zatražiti pomoć, naše pravno odeljenje će vam rado ponuditi podršku.

Da li vas zanima postupak otvaranja firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post