Rad i poslovanje hrvatskih državljana u Sloveniji

Za rad i poslovanje hrvatskih državljana koji na novo dolaze u Sloveniju ili borave u Sloveniji manje od dve godine je za zapošljavanje još uvijek potrebna radna dozvola. Zahtijev za radnu dozvolu podnese poslodavac na Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije.

Uslovi za dobijanje dozvole za rad i poslovanje hrvatskih državljana:

  • ako na Zavodu za zapošljavanje u Sloveniji nema slovenskih nezaposlenih kandidata koji ispunjavaju uslove, a koje je poslodavac naveo u prijavi slobodnog radnog mjesta za državljana Hrvatske,
  • hrvatski državljan mora ispunjavati sve uslove navedene u prijavi slobodnog radnog mjesta,
  • potpisan ugovor o radu sa strane poslodavca.

Hrvatski državljani koji borave u Sloveniji najmanje dve godine imaju slobodan pristup tržištu. To znači da se zapošljavaju pod istim uslovima kao slovenski državljani.

Besplatno se posavjetujte sa nama.
Skype: svetlana.lukic20
Telefon: +386 (0)1 6001 537
Viber: +386 (0)40 530 718
data@data.si

Svetlana Lukić

Svetlana Lukićsavjetnik stranim klijentima - Data

Slobodan pristup slovenskom tržištu rada imaju takođe:

  • Hrvati slovenskog roda do drugog koljena u prvoj vrsti,
  • Hrvati sa dozvolom za stalni boravak u Republici Sloveniji,
  • uži člani obitelji koji u Sloveniji borave na osnovi spajanja obitelji sa državljanom EU, Švicarske konfederacije ili EGP osim Hrvatske,
  • Hrvati koji su u Sloveniji u zadnje dve godine dobili diplomu za visokoškolsko obrazovanje ili završili program istraživačke struke,
  • Hrvati upisani kao zastupnici u nadležan poslovni i sudski registar.

Hrvatskim državljanima i njihovim članovima obitelji za samozapošljavanje i rad na osnovi civilno pravnog ugovora radna dozvola više nije potrebna.

Da li znate u kojim slučajevima je hrvatskim državljanima potrebna radna dozvola?

Naši stručnjaci s područja migracijskog, radnog i privrednog prava odgovoriće vam na pitanja. Pišite jim na e-mail data@data.si ili jih nazovite na telefonski broj +386 1 6001 537.

Izvođenje radova i usluga hrvatskih preduzeća na teritoriju Republike Slovenije

Radna dozvola za prekogranično izvođenje radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije nije više potrebna, dovoljna je samo prijava rada Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije.

Za izvođenje radova i usluga u Sloveniji mora hrvatsko preduzeće dobiti slovenački poreski broj, dobiti PDV broj u određenim situacijama i pod određenim uvijetima otvoriti  i ogranak matičnog preduzeća u Sloveniji, d. o. o. ili podružnicu I zatražiti slovenačke poreske brojeve za svoje zaposlene i prijaviti njihov boravak.

Data d. o. o. nudi vam kompletnu podršku u postupku registracije preduzeća u Sloveniji i procesu zapošljavanja i izvođenja radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije.

Za dodatne informacije i pitanja pišite na e-mail data@data.si ili nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 537.