Prekovremeni rad u Sloveniji/EU – kako se reguliše?

Prekovremeni rad u SlovenijiEU - kako se reguliše

Prekovremeni rad u Sloveniji/EU – kako se reguliše?

Prekovremeni rad je posao koji zaposleni radnici rade preko punog radnog vremena. Kao što je obezbeđeno u Zakonu o radnim odnosima, radnik sa punim radnim vremenom ne sme da prelazi 40 sati nedeljno. Preporuka je da poslodavci takođe definišu pravila o prekovremenom radu u svojim internim aktima.

 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Šta je prekovremeni rad?

Prekovremeni rad je svaki posao gdje radnici na različitnim radnim mestima rade preko punog radnog vremena. Dakle, to je posao koji prevazilazi puno radno vreme. Zakon ili kolektivni ugovor takođe mogu odrediti kao puno radno vreme vreme manje od 40 sati nedeljno, ali ne manje od 36 sati nedeljno. Prekovremeni rad tako sprovode samo izuzetno radnici, uzimajući u obzir pravila i ograničenja koja je postavio zakon o radu.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Kada poslodavac može da naredi radnicima da rade prekovremeno?

Prema zakonu, radnik je dužan da obavlja prekovremeni rad u sledećim slučajevima:

 • u slučaju izuzetno povećanog rada,
 • ukoliko je neophodan nastavak rada ili proces proizvodnje u cilju sprečavanja materijalne štete ili opasnosti po ljudski život i zdravlje,
 • ako je potrebno odvratiti od kvara na radnim sredstvima što bi rezultiralo prestanka rada,
 • ukoliko je to neophodno kako bi se osigurala bezbednost ljudi i imovine i bezbednost saobraćaja,
 • u drugim izuzetnim, hitnim i nepredviđenim slučajevima obezbeđenim zakonom ili kolektivnim ugovorom na nivou delatnosti.

Međutim, prekovremeni rad možda neće biti potreban ako se radovi mogu obavljati u punom radnom vremenu, tačnije:

 • odgovarajuće organizacije i podele rada i dodele radnog vremena uvođenjem novih smena ili
 • zapošljavanjem dodatne radne snage.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Prekovremeni rad treba biti određen u pismenoj oblici

Zakon nalaže poslodavcima da odrede radniku prekovremeni rad u pismenoj oblici, pre početka rada.

Samo tamo gde, zbog prirode posla ili hitnosti obavljanja prekovremenog rada, nije moguće naručiti ga u pismenoj obliku pre početka rada, može se naručiti i oralno. U ovom slučaju, pismeni nalog će biti uručen radniku retrospektivno, ali najkasnije do kraja radne nedelje nakon završetka perioda prekovremenog rada. Preporuka je da poslodavci takođe definišu pravila o prekovremenom radu u svojim internim aktima.

Vremensko ograničenje prekovremenog rada

Prekovremeni rad je ograničen na vreme. Može da traje i do osam sati nedeljno, najviše 20 sati mesečno i maksimalno 170 sati godišnje. Međutim, radnički individualni radni dan možda nije veći od 10 sati. Prilikom toga, dnevni, nedeljni ili mesečni limit takođe može da se uzme u obzir kao prosečno ograničenje u periodu koji ne prelazi šest meseci.

Uz saglasnost radnika, prekovremeni rad takođe može da traje i preko godišnjeg vremenskog ograničenja. Međutim, ne više od 230 sati godišnje.

Otvaranje građevinske firme u Sloveniji

Koji radnici ne mogu da se stave na prekovremeni rad?

Prekovremeni rad se ne sme naručiti:

 • radniku koji je mlađi od 18 godina,
 • radniku kojom bi mogao da se pogorša zdravstveno stanje ako obavlja takav posao,
 • radniku sa punim radnim vremenom većim od 36 sati nedeljno koji je u povećanom riziku od povreda ili medicinskog oštećenja na radu,
 • radnicima koji rade honorarno po specifičnim propisima i trudnice. Oni ne mogu da sprovode ove radove godinu dana nakon porođaja ili tokom celog dojenja odojčeta ako postoji rizik po zdravlje nje i bebe.

Saglasnost za prekovremeni rad

Od određenih grupa radnika se traži da daju saglasnost za obavljanje prekovremenog rada. Takvi radnici će biti:

 • stariji radnici,
 • radnici koji brinu o detetu uzrasta do tri godine,
 • radnika koji brinu o detetu mlađem od sedam godina ili teško bolesnoj deci ili deci sa posebnim potrebama.

Otvarate kompaniju u Sloveniji/EU?

Za podršku kontaktirajte DATA! Da li planirate da započnete posao u Evropi? Izaberite Sloveniju! Želite li otvoriti kompaniju u Sloveniji i ne znate šta vam je potrebno za registraciju? Pročitajte šta vam je neophodno za otvaranje kompanijeili nam pošaljite e-mail na [email protected]. Takođe nas možete pozvati na +386 1 6006 274 (naš fiksni telefon) i Viber / Whatsapp +386 64 173 023. Pratite nas i na Facebook-u. Za više informacija o otvaranju kompanije preporučili bismo vam da se prijavite na naš besplatni webinar o poslovni migraciji u Sloveniju.

 

Podijelite ovaj post