Poslovna odluka: otvaranje firme u Sloveniji

Poslovna odluka: otvaranje firme u Sloveniji

Poslovna odluka: otvaranje firme u Sloveniji

Koja je vaša poslovna odluka u vezi oblika firme: da li će to biti društvo sa ograničenom odgovornošću gde su budući vlasnici i suvlasnici fizička lica ili će to biti kćerka firma ili filijala? Građani EU mogu se takođe odlučiti za registraciju samostalnog preduzetnika pojedinca.

Poslovna odluka: d.o.o. kao fizičko lice

D.O.O. je najčešći oblik kompanije u Sloveniji. To je društvo sa ograničenom odgovornošću, gde je preduzeće odgovorno za poslovanje u iznosu uloženog osnivačkog kapitala. Ako je vaša poslovna odluka otvaranje d.o.o., za otvaranje vam je potrebno: slovenački poreski broj za sve vlasnike i zastupnika. Osim toga, 7.500 € osnovni kapital, poslovna adresa u Sloveniji i važeći pasoši svih vlasnika i zastupnika. Za registraciju firme morate doći u Sloveniju.

Poslovna odluka: kćerka firma

Kćerka firma je takođe jedna od mogućnosti kada govorimo o tipovima kompanije koje možete uspostaviti da posluju u Sloveniji. Radi se o D.O.O. gde je vlasnik pravno lice, odnosno matično preduzeće. To znači da u ovom slučaju već morate imati postojeće preduzeće (d.o.o.) u inostranstvu. Kćerka firma je kapitalski povezano preduzeće sa vašom matičnom kompanijom. Međutim, samostalno je pravno lice  u Sloveniji, koje može registrovati svaku poslovnu delatnost kojom želite da se bavite u Sloveniji. Ako je vaša poslovna odluka otvaranje ćerke firme, za registraciju ćerke firme potrebno vam je: slovenački poreski broj zastupnika i matične kompanije, izvod iz poslovnog registra matične kompanije, osnivački kapital od 7.500 €, poslovna adresa u Sloveniji, važeći pasoši zastupnika. I sa ovim oblikom kompanije morate doći u Sloveniju na registraciju.

Poslovna odluka: filijala

Ako imate postojeću kompaniju (d.o.o.) u inostranstvu, takođe možete osnovati filijalu za poslovanje u Sloveniji. Filijala nije samostalno pravno lice, već je deo matične kompanije. Matično preduzeće je odgovorno za poslovanje filijale. Zbog toga vam osnovni kapital za registraciju filijale nije potreban. Ako je vaša poslovna odluka otvaranje filijale, biće vam potrebno više dokumentacije. Za registraciju filijale potrebno vam je: slovenački poreski broj za vlasnike i zastupnike, izvod iz poslovnog registra matične kompanije, poslovna adresa u Sloveniji, važeći pasoši zastupnika, finansijski izveštaj matične kompanije za prethodnu poslovnu godinu, Akt o osnivanju matične kompanije i odluka o osnivanju filijale i o budućem zastupniku filijale. Registraciju filijale mogu za vas obaviti stručnjaci DATE, a prema vašem ovlašćenju.

Poslovna odluka: S.P.

Državljani EU mogu u Sloveniji registrovati i svoj S.P. (samostalni preduzetnik). Ako je vaša poslovna odluka registracija samostalne radnje, za registraciju S.P. potreban vam je važeći lični dokument, slovenački poreski broj, slovenački matični broj i poslovna adresa za vaš S.P. u Sloveniji. Za registraciju S.P. nije vam potreban osnovni kapital ali morate na registraciju doći u Sloveniju.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post