Porez na finansijske usluge u Sloveniji/EU

Porez na finansijske usluge u SlovenijiEU

Porez na finansijske usluge u Sloveniji/EU

Porez na finansijske usluge nije isto kao PDV

Porez na finansijske usluge je poseban porez koji je stupio na snagu 2013. godine. Većinom ga plaća finansijski sektor. Na finansijske usluge se ne plaća PDV, ali porez na finansijske usluge nekako zameni PDV. U izuzetnim situacijama obveznik plaćanja može biti i poduzeće ili poduzetnik. To je slučaj ako prima platu za usluge povezane sa finansijskim uslugama. Zanima vas kako postati poduzetnik i otvoriti firmu u Sloveniji? Slovenija vam je odličan izbor za poslovanje, jer je ekonomsko vrlo stabilna. Prosečna bruto zarada se je u toj godini naime povečala. 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Finansijske usluge

Kao što rečeno, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, finansijske transakcije su izuzete od PDV-a, što uključuje:

  • pozajmljivanje ili zajmovi u gotovini i posredovanje u zaključivanju ovih transakcija i upravljanju zajmovima u gotovini, kada ove usluge pruža zajmodavac ili zajmodavac;
  • izdavanje kreditnih garancija i drugih novčanih garancija i upravljanje kreditnim garancijama od zajmodavca;
  • transakcije, uključujući posredovanje, koje se odnose na depozite i tekuće ili transakcione račune, plaćanja, transfere, dugove, čekove i druge instrumente plaćanja, sa izuzetkom naplate duga i faktoring;
  • transakcije, uključujući posredovanje, koje se odnose na valutu, novčanice i kovanice koje su zakonsko sredstvo plaćanja, sa izuzetkom novčanica i kovanica čija se prodajna cena određuje na osnovu njihove vrednosti kao kolekcionarskog predmeta ili na osnovu vrednosti metala iz koji su napravljeni;
  • transakcije, uključujući posredovanje (osim upravljanja, čuvanja, investicionih saveta i usluga preuzimanja), sa akcijama, udelima u kompanijama ili udruženjima, obveznicama i drugim vrednostnim papirima, osim sa dokumentima o imovinskom pravu blaga i pravima kao i deležu;
  • upravljanje investicionim fondom

U navedenim slučajevima, kada se PDV ne naplaćuje, naplaćuje se i plaća porez na usluge u iznosu od 8,5 odsto.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Porez na finansijske usluge i izveštavanje i plaćanje

Poreska osnovica za porez je iznos koji poreski obveznik prima kao plaćanje u vezi sa pruženim finansijskim uslugama. Po pravilu su takve provizije definisane kao naknade, provizije, provizije ili troškovi. S obzirom na činjenicu da je većina njih poreski obveznik banke, porez na finansijske usluge takođe mogu da obračunavaju i plaćaju kompanije i preduzetnici. Na primer, ako kompanija ima ugovor sa bankom o angažovanju kupaca za otvaranje transakcionog računa. Za to dobija dogovorenu proviziju i ovo podleže oporezivanju. Za više informacija o porezu možete se obratiti i našim poreskim stručnjakom na data@data.si i zatražiti ponudo. 

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Provizija: 500 evra

Porez na usluge (8,5%): 42,50 EUR

Prihod od provizije: 457,50 EUR

Poreski period je kalendarski mesec. Obračun poreza se priprav i dostavi putem portala eDavki, najkasnije poslednjeg radnog dana u mesecu nakon završetka perioda. Rok za plaćanje je isti, poslednjeg radnog dana u mesecu koji sledi nakon poreskog perioda za koji se podnosi račun. Za više ažurnih informacija o otvaranju firme u Sloveniji posetite naš Facebook. Dodatno svake sedmice razpisujemo nove datume za besplatni webinar o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Share this post