Tag - porez na finansijske usluge

Porez na finansijske usluge u Sloveniji/EU

Porez na finansijske usluge nije isto kao PDV Porez na finansijske usluge je poseban porez koji je stupio na snagu 2013. godine. Većinom ga plaća finansijski sektor. Na finansijske usluge se ne plaća PDV, ali porez na finansijske usluge nekako zameni PDV. U izuzetnim situacijama obveznik plaćanja može biti i poduzeće ili poduzetnik. To je slučaj ako prima platu...