Podružnica u Sloveniji/EU-najčešća pitanja

Podružnica u Sloveniji

Podružnica u Sloveniji/EU-najčešća pitanja

Podružnica u Sloveniji/EU

Podružnica u Sloveniji je idealna prilika za sve poduzetnike koji bi želeli proširiti svoju robu i usluge na teritorij Sloveniji i EU. Filila ili podružnica je idealna prilika za sve pojedinace koji želu otvoriti firmu u Sloveniji. Putem otvaranja filiale možete nuditi svoje usluge na celom EU tržištu. Filiala može zapošljavati tako EU kao i strane građane putem dobijanja dozvole za boravak i rad. O obaveznosti poslodavca prema radniku pročitajte više u članaku doprinosi i plata za zaposlenog u Sloveniji. U ovom članku više se fokusiramo na filialu, ali pored fililale u Sloveniji se isto često otvara i d.o.o. kao i čerka firma.

 

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Podružnica u  Sloveniji/EU: proces otvaranja

Otvaranje podružnice u Sloveniji/EU je moguče kad strani poduzetniki več imaju firmu tipa d.o.o. u svojoj zemlji. Registracija se obavi kod notara, na osnovu vašog ovlašćenja proces možemo obaviti mi. Za registraciju nije potreban početni kapital. Filila je zavisna od matične kompanije, to znači da treba da se bavi istom delatnošću kao več matična firma. Za više informacija i saveta o otvaranju podružnice u Sloveniji kontaktirajte naše pravne stručnjake.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Dokumentacija podružnice u Sloveniji/EU

Za upis podružnice u Sloveniji poduzetniki trebaju pripremiti sledeću dokumentaciju:

  • odluka matične firme o otvaranju ogranka u Sloveniji, koja sadrži podatke o nazivu ogranka, skraćenom nazivu, adresi i sedištu, delatnostima, imenu zastupnika,
  • izvod iz registra matične firme, preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača,
  • osnivački akt matične firme,
  • finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu u skraćenom obliku.

Knjigovodstvene usluge u Sloveniji

Podružnica u Sloveniji/EU i izvodenje radova u inostranstvu

Podružnica može poslovati u inostranstvu i uputiti radnike na rad u druge države EU. Radnikom treba A1 formular. Sledeči može se dobiti kad je podružnica ispunila uslov, da je več 2 meseca registrirana, a radnik koji se upućuje 30 dana prijavljen u socijalno osiguranje u Sloveniji.

Otvaranje firme za građevinu u Sloveniji

Podružnica i dobijanje PDV broja

Vrlo je važno, da nakon registracije, a zbog poslovanja i u EU, poduzetniki započnejo postupak dobijanje PDV broja za podružnicu. Odmah nakon registracije podružnice predlažemo vam da podnesete zahtev za dobijanje PDV broja. Morate znati da PDV broj ne dobijete automatski sa otvaranjem firme. Za dobijanje PD broja potrebno je obezbediti pisne dokaze o aktivnom poslovanju u Sloveniji. Ti dokazi su predračuni, avansne uplate, ugovori, pisma o nameri, prijava u osiguranje i slično. Što više dokaza prikupite, pre ćete dobiti PDV broj.

Za više informacija o poslovanju u Sloveniji i otvaranju kompanije u Sloveniji posetite i naš Facebook. Takođe se možete prijaviti i na naše besplatne webinare o poslovni migraciji u Sloveniji.

 

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Share this post