Tag - Registracija doo u Sloveniji i EU

Direktor jednoosobnog društva u Sloveniji – naknada?

Direktor jednoosobnog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću sa jednim akcionarom), prema novom Interventnom zakonu, ima pravo na vanrednu pomoć u vidu mesečnog osnovnog prihoda. Međutim, koje uslove mora ispunjavati direktor jednoosobnog društva da bi imao pravo na osnovni dohodak? U kojim slučajevima će direktor morati da vrati finansijsku pomoć? Vlasnik ste preduzeća u Sloveniji? Potrebna vam je pomoć prilikom izbora...