Tag - pravni stručnjaci

Proizvodnja peleta je sve važnija privredna aktivnost

Pored drvne biomase, peleti su jedan od glavnih obnovljivih izvora energije za grejanje. Interesovanje za grejanje sa ovim energetskim proizvodom takođe raste u Sloveniji. Prema tome, proizvodnja peleta može biti odlična poslovna prilika za svakoga ko razmišlja o osnivanju preduzeća ili registraciji aktivnosti u vašoj postojećoj firmi. U Sloveniji sve veći interes za pelete Prema Evropskom statističkom zavodu (Eurostat), cela Evropska...

Moje preduzeće – moj cilj u 2018. godini

Moje preduzeće je moj cilj. Koliko puta ste već rekli da ćete ostvariti svoje poslovne ciljeve, gde se vam je ustavilo? Moje preduzeće – veliki snovi ili moje preduzeće- realnost u 2018?  Imate dobru ideju, motiv i spremnu strategiju a uz to želite postati samostalni i tražite slobodu u radu. Onda je pravi trenutak da postane jedan od ostvarljivih ciljeva...