Tag - povrat PDV

Povrat PDV u drugoj državi članici EU

Povrat PDV putem fakture ili potraživanja Povrat PDV u drugoj državi članici EU dosta puta je pitane poduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompanije. Sa slovenačkom kompanijom naime možete izvoditi radove u EU i uputiti radnike na rad putem A1 obrazca. Povrat PDV-a moguć je samo za porezne obveznike identifikovane za potrebe PDV-a u Sloveniji. Poreski obveznik koji ima pravo...