Tag - poslovni partneri

Imate poslovne partnere u Europi? Otvorite firmu u Sloveniji

Preduzetnici, koji imate poslovne partnere u Europi ali nemate još firme u Sloveniji, možete otvoriti firmu u Sloveniji kod nas. Najčešći statusno pravni oblik u Sloveniji: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).  Društvo s ograničenom odgovornošću može imati jednog ili više osnivača i jednog ili više direktora. Osnivački kapital je 7.500 EUR. Prisutni moraju biti svi osnivači i zastupnici. Svi moraju imati slovenski...