Tag - Online trgovina sa firmom u SLlveniji

Blokiranje prilikom kupovine unutar EU je zabranjeno!

Blokiranje unutar EU prilikom internet kupovine - Otvarate online trgovinu u Sloveniji? Da li znate, da je geografsko blokiranje za kupovinu unutar EU zabranjeno? U skladu sa Uredbom (EU) 2018/302 o adresiranju neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije, zabranjeno je geografsko blokiranje robe prilikom kupovine preko internetne stranice. Uredba zabranjuje diskriminaciju na osnovu državljanstva, prebivališta ili sedišta . Uredba...