Tag - izvoz šumskih plodova

Izvoz šumskih plodova i prodaja sa firmom u Sloveniji

Izvoz šumskih plodova na tržište EU u porastu Izvoz šumskih plodova u EU se sve više plasira preko slovenačkih kanala prodaje. Strani privrednici su sve više prisutni sa robom i investicijama na slovenačkom tržištu. Izvoz šumskih plodova u EU sa firmom u Sloveniji je sve češća odluka stranih preduzeća koja se bave se preradom, prodajom i samim izvozom. Slovenija je...