Tag - Direktor kompanije u Sloveniji

Direktor kompanije u Sloveniji - odgovornosti i obaveze

Direktor kompanije u Sloveniji – odgovornosti i obaveze

Direktor kompanije u Sloveniji: mnogi stranci pokreću posao u Evropi zbog raznolikosti tržišta. Slovenija je jedna od onih zemalja koja je počela privlačiti strane preduzetnike da registruju kompaniju zbog EU tržišta. Ponekad postoje nejasnoće u vezi sa statusom direkotra u kompaniji, odgovornostima, kao i razlikom u funkciji akcionara. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. [...]