Direktor kompanije u Sloveniji – odgovornosti i obaveze

Direktor kompanije u Sloveniji - odgovornosti i obaveze

Direktor kompanije u Sloveniji – odgovornosti i obaveze

Direktor kompanije u Sloveniji: mnogi stranci pokreću posao u Evropi zbog raznolikosti tržišta. Slovenija je jedna od onih zemalja koja je počela privlačiti strane preduzetnike da registruju kompaniju zbog EU tržišta. Ponekad postoje nejasnoće u vezi sa statusom direkotra u kompaniji, odgovornostima, kao i razlikom u funkciji akcionara.

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ko je direktor kompanije?

Zastupnik ili direktor je osoba koja je ovlašćena da vodi posao kompanije. Sve vrste kompanija moraju imenovati najmanje jednu osobu za svog zakonskog zastupnika. To mora biti fizička osoba i može biti državljanin Slovenije ili stranac. Mora postojati najmanje jedan direktor, ali može ih biti i nekoliko, ako to odgovara vašem poslovnom modelu.

Odgovornost direktora leži u odgovornosti za poslovno ponašanje kompanije. Osoba koja je direktor može potpisati ugovore, donositi izvršne odluke i nadgledati finansije preduzeća.

U okviru kompanije, direktor može imati samostalno zastupanje. To znači da svaki direktor može potpisati sporazume bez dodatnog pristanka drugih. Ako više želite da ograničite odlučivanje zastupnika, možete odabrati zajedničko zastupanje. To bi značilo da bi svi direktori morali da potpišu ugovor da bi ugovor bio validan.

Razlika između direktora i akcionara

Ponekad je nejasno koje su razlike između direktora i akcionara. Iako je zakonski zastupnik osoba koja vodi poslovne aktivnosti kompanije, akcionar je zapravo vlasnik kompanije.

Želim više informacija o otvaranju firme u Sloveniji

Akcionar je osoba koja obezbeđuje akcionarski kapital prilikom osnivanja D.O.O. kompanije. Druga razlika je u tome što iako akcionar može biti ili fizičko lice ili pravno lice, zakonski zastupnik može biti samo fizičko lice. Takođe, akcionar ima pravo na isplatu dividendi u slučaju da kompanija ima profit, a direktor ne. Direktor može zatražiti nadoknadu putnih troškova i drugih troškova koji se odnose na poslovanje, dok akcionar ne može.

Želite da otvorite firmu u Sloveniji i proširite svoj biznis u Evropu?
Tu smo da vas savetujemo.

Danijela Mitrović

Danijela MitrovićSavetnik stranim klijentima

Akcionar i direktor može biti ista osoba

Ako otvarate D.O.O. kao fizičko lice, možete biti i akcionar i ujedno i direktor. Akcionar može biti i pravno lice, a ovaj tip kompanije naziva se zavisnim društvom. Takođe je u pitanju tipa D.O.O. preduzeće, ali je vlasnik lokalna ili strana kompanija.

Razlika između direktora i prokurista

Preduzeće takođe može imati prokurista. Prokurist je vrsta zastupnika, ali sa manje autoriteta i posledica za poslovno ponašanje. Ova osoba ima pravo da potpisuje ugovore, ali više kao poslovni punomoćnik. Granice njihovog zastupanja su da ne mogu teretiti ili prodavati / kupovati imovinu. Takođe, ne mogu dati nalog za zatvaranje kompanije ili za strukturne promene u kompaniji. Odgovornosti prokurista u odnosu na direktora je da više predstavljaju kompaniju prema trećim licima, ali ne donose izvršne odluke o kompaniji.

Da li vas zanima otvaranje doo firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja doo firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post