Montaža po Europi sa slovenačkom firmom

Montaža po Europi sa slovenačkom firmom

Montaža po Europi sa slovenačkom firmom

Možda ste i vi strani preduzetnik koji traži najbrži i najjednostavniji način za montažu svojih proizvoda po Evropi i pre svega želite to obaviti sa svojim radnicima?

Ako želite kao strano preduzeće iz države koja nije članica Europske unije montirati proizvode samo u Sloveniji morate zatražiti dozvolu za prekogranično izvođenje radova i usluga.

Strana preduzeća mogu s svojim zaposlenima (ako su zaposleni najmanje 9 mjeseci) izvoditi radove i usluge na teritoriju Republike Slovenije neovisno od toga da li su tržno prisutni (imaju u Sloveniji podružnicu ili druge vrste kapitalsko povezano pravno lice) ali ne više od 3 mjesece u kalendarskoj godini i mogu produžiti za najviše 1 mjesec dana  ako izvođać i naručnik dokažu da se usluge nisu mogle izvršiti na vrijeme zbog objektivnih razloga (viša sila, kašnjenje sa izvođenjem radova/usluga, koje su vezane na radove/usluge određene u ugovoru).

Strana preduzeća koja imaju u Sloveniji podružnicu ili društvo s ograničenom odgovornošću mogu za tri ispod navedene kategorije stranaca zatražiti jedinstvenu dozvolu za prekogranično obavljanje usluga i radova do jednu godinu (kretanje među kapitalsko povezanih lica):

  1. za stranca na vodstvenom položaju u kapitalsko povezanom preduzeću u Sloveniji ako je stranac zaposlen u matičnom preduzeću najmanje 9 mjeseci
  2. za stranca s završenom najmanje srednjom stručnom školom i posebnim znanjima bitnim na području djelatnosti preduzeća u kojeg je upućen i ako je stranac zaposlen u matičnom preduzeću najmanje 9 mjeseci
  3. za stranca s najmanje visokoškolskim obrazovanjem koji je premešten za namjere stručnog razvoja i usposabljanja poslovnih tehnika ili metoda i ako je zaposlen u matičnom preduzeću bez prekida najmanje 6 mjeseci

Zakonski rok za dobijanje dozvole za prekogranično izvodenje usluga je 30 dana od prijema potpune dokumentacije što u praksi znači 60 dana. Treba se je toliko pre na vreme organizovati.

Ako želite montirati proizvode ne samo u Sloveniji nego i u drugim zemljama članicama Europske jedinice sa slovenačkom firmom, morate radnike zaposliti u slovenačku firmu i posle prijave u osiguranje u Sloveniji uputiti jih na rad u drugu zemlju članicu EU.

Uslovi za zapošljavanje stranih državljana u Sloveniji (radnike zaposlite u slovensko preduzeće i u tom slučaju možete jih uputiti na rad u druge zemlje članice EU nakon 30 dana prijave u osiguranje u Sloveniji):

  • morate obaviti prijavu slobodnog radnog mjesta i na osnovi prijave dobiti odgovor da u evidenci Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije nema slovenskih bezposlenih kandidata, koji ispunjavaju uslove navedene u prijavi
  • da imate zadnjih 6 mjeseci najmanje 1 zaposlenu osobu za puno radno vrijeme ili da imate 10.000 eur prihoda mjesečno svaki mjesec u zadnjih 6 mjeseci ili ako firma još nije registrovana 6 mjeseci da ste obavili investiciju u vrijednosti 50.000 eur u materialna sredstva, koja su vam potrebna za obavljanje djelatnosti

Nudimo vam kompletnu podršku i savetovanje u procesu izvođenja usluga i radova, otvaranju preduzeća i poslovanju u Republici Sloveniji.

Pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *