Licenca za transport robe u Sloveniji – novi uslovi

Licenca za transport robe u Sloveniji - novi uslovi

Licenca za transport robe u Sloveniji – novi uslovi

Licenca za transport robe je dozvola za obavljanje djelatnosti prijevoza u međunarodnom saobrraćajnom prometu. Dana 6. augusta ove godine stupio je na snagu izmijenjen Pravilnik o dozvolama za saobračajni promet, koji usvaja nove uslove za dobijanje i održavanje licence za trasport robe. Poštovanje novih uslova obavezno je najkasnije do 23. 11. 2020.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Licenca za transport robe u Sloveniji – uslovi

Licenca za transport robe podleže određenim zahtevima. Da bi preduzeću bila odobrena licenca preduzeće mora da ispuni sledeće uslove:

  • dobra reputacija – nekažnjivost
  • adekvatna finansijska pozicija,
  • kvalifikovana osoba koja obavlja dužnosti upravitelja prevoza
  • poseduje ili iznajmljuje najmanje jedno motorno vozilo registrovano u Republici Sloveniji za svaku vrstu transporta
  •  izmiruje svoje poreske obaveze i doprinose za socijalno osiguranje,
  • ispunjava uslove u vezi sedišta preduzeća (poslovni prostor, oprema, skladištenje dokumentacije…)

Da li vam je bila licenca odobrena pre 6.08. 2020?

Sva transportna preduzeća koja su dobila licencu za transport robe pre 6.8.2020 dužna su da ispoštuju nove uslove najkasnije do 23.11.2020.

Nova pravila odnose se na poštovanje uslova vezanog na sedište preduzeća i za broj zaposlenih vozača i drugih zaposlenih u preduzeću.

Da li vas zanima, koje su popularne delatnosti slovenačkih firmi?

Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

Licenca za transport robe – uslovi vezani za sedište preduzeća

Svako transportno preduzeće koji želi da dobije ili održi licencu za transport robe mora posedovati ili iznajmiti najmanje jedan prostor odgovarajuće veličine u glavnoj kancelariji preduzeća ili filijale u Republici Sloveniji. Minimalna veličina prostora koja je potrebna određuje se brojem licenciranih vozila koje kompanija poseduje.

Preduzeće će u ovim prostorima voditi računa o poslovnim dokumentima, posebno sve računovodstvene dokumente, kadrovske dokumentacije, dokumentacije sa informacijama o vožnji i periodima odmora i druge dokumente koji se odnose na poštovanje uslova za dobijanje licence za transport robe.

U poslovnom prostoru preduzeće takođe mora da poseduje odgovarajuću opremu, tačnije osnovnu komunikacijsku opremu i kancelarijsku opremu.

Kompanija takođe mora da ima radno vreme objavljeno na istaknutom mestu. Radno vreme se određuje između 7 i 17  u minimalnom periodu od 6 časova dnevno.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Licenca za transport robe – samo ako imate dovoljno zaposlenih!

Preduzeća koja imaju licencu za prevoz robe takođe moraju da se pridržavaju uslova koji se odnose na broj zaposlenih vozača i drugih zaposlenih u tom preduzeću.

Minimalan broj zaposlenih vozača utvrđuje se brojem licenciranih vozila koje kompanija poseduje. Na primer, preduzeće sa do dva vozila mora da ima najmanje jednog zaposlenog vozača, preduzeće sa četiri vozila najmanje dva zaposlena vozača itd.

Kompanije sa pet ili više vozila takođe moraju da imaju adekvatan broj drugih zaposlenih u kompaniji osim vozača. Na primer, firma sa 5-10 vozila mora da ima bar još jednog zaposlenog, a preduzeće sa 11-20 vozila mora da ima još najmanje dva zaposlena itd.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Prisustvo u preduzeću i radno vreme

Najmanje jedno zaposleno lice mora biti prisutno u prostorijama preduzeća tokom službenog radnog vremena preduzeća. Međutim, ukoliko predzeće nema više od 5 vozila, do upravitelja prevoza ili direktora možete doći telefonskim putem tokom radnog vremena. U slučaju nadzora, upravitelj prevoza ili direktor preduzeća morataće da se pojavi u seduštu preduzeća, u roku koji je odredio nadzorni organ.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post