Podružnica

Otvaranje firme u Sloveniji za uvoz voća u EU

Sve češće se srpska preduzeća odluče za otvaranje firme u Sloveniji za uvoz voća u EU Rast izvoza voća iz Srbije i jačanju pozicije na tržištu EU i odluki za otvaranje firme u Sloveniji za uvoz voća doprineli su sledeći faktori: Porast potrošnje svežeg voća usled trenda zdravog načina života; Proširenje tržišta u novim zemljama članicama EU; Porast potražnje određenih...

Zašto otvoriti firmu u Sloveniji na tački VEM?

Na koji način otvoriti firmu  u Sloveniji? Firmu možete otvoriti u Sloveniji na dva načina: na tački VEM ili kod notara. Prva odluka vas neće koštati ništa, međutim za otvaranje firme kod notara treba vam novac. Šta je tačka VEM? Tačke VEM su ispostave AJPES (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), organizovane su također u okviru privrednih komora (GZS, OZS), administrativnih...

Kako otvoriti predstavništvo u Sloveniji i EU?

Ako želite nuditi svoje usluge i proizvode u EU možete otvoriti predstavništvo u Sloveniji. Predstavništvo u Sloveniji je jedna od odličnih mogućnosti za strane firme, koje su odlučile širiti svoje poslovanje u Sloveniju i nuditi svoje usluge i proizvode EU tržištu. Kada mislimo na predstavništvo u Sloveniji obično s time mislimo ogranak matične firme i imenujemo podružnica. Predstavništvo u Sloveniji -...

Koju firmu je najlakše registrovati u Sloveniji?

Imate poslovnu ideju, ali ne znate koju firmu je najlakše registrovati u Sloveniji? Registracija filijale u Sloveniji je samo jedna od mogućnosti za strane preduzetnike, koji su se odlučili da prošire svoje poslovanje u Sloveniji, ali zbog velikog obima svakodnevnih obaveza ne nalazite vrijeme da biste lično prisustvovali na registraciji kompanije. Radi toga smo u Dati spremni da suvišni posao...

Kod 95 u preduzeću za međunarodni transport

Sve više stranih preduzetnika koji se bave sa međunarodnim transportom šire svoju djelatnost u Sloveniju i ostale zemlje Europske zajednice pita nas kako dobiti Kod 95 za njihove vozače u Sloveniji. Zanima vas otvaranje transportne firme? Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected] Pošaljite nam poruku   Šta je Kod 95? Kod 95 je oznaka koja...

Otvorite firmu u Sloveniji i bavite se autoservisom

Otvorite firmu u Sloveniji i počnite se baviti s autoservisom i budite među prijateljima i rođacima poznati kao automehaničar? Otvaranje firme u Sloveniji na tački VEM Data Kao automehaničar morate prvo registrovati firmu u Sloveniji. Na tački VEM Data možete svaki dan registrovati društvo s ograničenom odgovornošću - d.o.o. ili postati samostalni preduzetnik pojedinac - s.p. Također vam nudimo kompletnu podršku...

Otvorite društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnicu u Sloveniji

Sve više stranih preduzetnika i osoba sa odličnim poslovnim idejama odluči se otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnicu u Sloveniji. Slovenija ima odličnu stratešku poziciju za ulaz preduzetnika na EU tržište a inostranstvo nudi stranim preduzetnicima mnogo prilika da prošire svoje poslovanje. Šta je bolje otvoriti društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnicu u Sloveniji? Ako ste u dilemi koji oblik preduzeća otvoriti:...

Razlika između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji

Koje su razlike između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji? Podružnica se u Sloveniji upisuje u sudski registar i o upisu odlučuje sud, međutim poslovna jedinica se upisuje u poslovni registar kojeg vodi AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve). Poslovna jedinica je dio preduzeća i obavlja istu ili drugačiju djelatnost od matičnog preduzeća na istoj ili drugoj adresi....