Import export u EU sa firmom u Sloveniji

import export

Import export u EU sa firmom u Sloveniji

Import export u EU – koji su uslovi za otvaranje firme u Sloveniji?

Za import export firmu tipa društvo sa ograničenom odgovornošću zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Kapital možete koristiti  za kupovinu robe, plaće, investicije i ostale troškove. Ako ste stranac morate pre otvaranje firme za import export ishoditi slovenački poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju u republici Sloveniji. Takođe morate već prethodno znati gde će biti sedošte firme. Morate predložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese.

Poslovanje firme za import export u EU – obavezno u PDV sistem

Ako želite fakturisati firmama u EU morate obavezno stupiti u PDV sistem. Morate znati da PDV broj ne dobijete automatski sa otvaranjem firme. Ako želite dobrovoljno stupiti u PDV sistem morate dokazati Poreskoj upravi da planirate aktivno poslovati. Morate jim predložiti pisne dokaze. Ti dokazi su ugovori sa naručnicima iz Slovenije i EU, predugovori, poslovni planovi, pisma o nameri, prijave u osiguranje, ugovori o najamu poslovnog prostora. Postupak dobijanaja PDV broja traje 30 dana od prijema potpune dokumentacije Poreskoj upravu. Treba se na vreme organizovati.

Kako vam možemo pomoći u procesu otvaranja firme za import export?

Mi vam možemo ponuditi kompletnu podršku u procesu otvaranja firme i u poslovanju. Za vas ćemo ishoditi ID dokumente i rezervisati ime firme. Na naši VEM tački možete izvršiti postupak registracije d.o.o. Ponudićemo vam poslovnu adresu i voditi poslovne knjige. Uz to ćemo vam ponuditi neophodno pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava. savetovaćemo vam na području finansija, poreza i računovodstva. Za vas i vaše buduće zaposlene možemo ishoditi radne i boravišne dozvole i druge vrste dozvola za izvođenje radova u Sloveniji i EU.

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji za import export pošaljite nam upit na e-mail data@data.si, nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *