Ime firme – ograničenja prilikom izbora imena firme u Sloveniji

Ime firme - ograničenja prilikom izbora imena firme u Sloveniji

Ime firme – ograničenja prilikom izbora imena firme u Sloveniji

Ime firme jedna je važnih odluka koje ćete doneti kada pokrenete posao u Sloveniji. Ali koja su ograničenja prilikom izbora imena kompanije u Sloveniji?

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ime firme – korišćenje

Kada je firma registrovana, treba da koristi naziv preduzeća u istom obliku koji je upisan u poslovni registar Slovenije.

Takođe možete da koristite i kratku verziju naziva preduzeća. Kratka verzija mora da sadrži jedinstveni naziv koji se razlikuje od drugih kompanija i skraćenicu oblika kompanije.

Naziv preduzeća uključuje sledeće elemente: ime po kome se razlikuje od drugih kompanija i oznaku koja opisuje delatnost i oznaku tipa kompanije, poput kompanije sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Dodatne komponente koje detaljnije identifikuju kompaniju ne smeju biti takve da mogu dovesti u zabludu ili bi verovatno dovele u zabludu o prirodi ili obimu poslovanja ili biti pomešane sa poslovanjem druge osobe ili zaštitnim znakom ili kršiti prava drugih.

Pored slova slovenačke abecede, dodatne komponente kompanije mogu sadržati i slova X, Y, W i Q. Komponenta kompanije koja označava delatnost i skraćenicu tipa kompanije mora biti na slovenačkom jeziku.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Ime firme  – ograničenja

Zakon o privrednim društvima predviđa da naziv preduzeća ne može da sadrži:

  • imena ili simbole stranih država ili međunarodnih organizacija,
  • reči Slovenija u svim oblicima. U slučaju da želite da upotrebite reč Slovenija, slovenačka vlada mora odobriti upotrebu,
  • ime i prezime ili pseudonim istorijske ili druge poznate osobe, osim ako prethodno ne dobijete dozvolu,
  • reči ili znakove koji su u suprotnosti sa zakonom ili moralom,
  • reči ili znakove, koji sadrže zaštitne marke ili neregistrovane znakove koji uživaju zaštitu prema propisima koji regulišu robne marke ili sadrže ili imitiraju zvanične znakove.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Strani ste državljanin i otvarate firmu u Sloveniji? Zanimaju vas troškovi kompanije? Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

 

Share this post