Faze poslovne migracije u Sloveniju, EU

Faze poslovne migracije u Sloveniju, EU

Faze poslovne migracije u Sloveniju, EU

Faze poslovne migracije u Sloveniju zanimaju sve preduzetnike, koji otvaraju firmu u Sloveniji i presele se radi vođenja samog posla. Svaka zemlja u EU ima različite propise koji se tiču poslovne migracije. Predstavljamo vam faze poslovne migracije u Sloveniju.

Da li vas zanima postupak registracije firme?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Faze: 1. registracija preduzeća

Kako poslovna migracija znači preseljenje u neku zemlju radi vođenja posla, prva faza je registrovanje kompanije.

Državljani koji nisu članovi EU mogu otvoriti kompaniju d.o.o.. Ova vrsta kompanije zahteva osnovni kapital od 7500 €. D.o.o. mora imati najmanje jednog vlasnika i direkotra. Uz to, morate imati slovenačke poreske brojeve za sve vlasnike i predstavnike. Potrebno je doći u Sloveniju radi registracije kompanije i otvaranja bankovnog računa. U ovoj fazi, vašoj kompaniji će takođe biti potrebna adresa preduzeća.

DATA d.o.o. ima licenciranu VEM tačku na kojoj će naši savetnici pripremiti akt o osnivanju i konsultovati vas o tome koje poslovne delatnosti SKD-a trebate da registrujete da biste legalno obavljali posao.

Sa aktom o osnivanju odlazite zatim u banku i otvarate privremeni bankovni račun na koji položite 7500 €. U roku od 5-7 radnih dana od deponovanja kapitala, sud donosi odluku o registraciji preduzeća. U ovoj fazi privremeni bankovni račun promenite u stalni i imate aktivnu kompaniju.

Faze: 2. uslov aktivnog poslovanja u Sloveniji

Nakon registracije kompanije, potrebno je ispuniti jedan uslov kojim dokazujete aktivno poslovanje.

Uslovi su:

  • investiranje 50.000 € u osnovna sredstva kompanije,
  • ili zaposliti državljanina EU šest meseci i redovno isplaćivati platu i doprinose,
  • ili po 10.000 € mesečno prihoda iz delatnosti tokom 6 uzastopnih meseci.

Dovoljno je ispuniti samo jedan od ova tri uslova. Za drugi i treći uslov potrebno je 6 meseci za ispunjenje, dok je investicija najbrža opcija od ove tri.

Faze: 3. zahtev za radnu i boravišnu dozvolu

Nakon završetka gore navedenih faza, možete podneti zahtev za radnu i boravišnu dozvolu. Obično se zahtev predaje u slovenačkoj ambasadi u državi gde osoba ima državljanstvo. Ako zemlja nema slovenačku ambasadu, potrebno je otputovati u najbližu zemlju koja ima slovenačku ambasadu. U slučaju da imate važeću dozvolu boravka u nekoj drugoj zemlji i ta država ima slovenačku ambasadu, takođe možete podneti zahtev tamo.

U ovoj fazi postupak pregleda vašeg zahteva traje otprilike 3 meseca. Kada se zahtev razmotri i ne postoje i nema prepreka za izdavanje dozvole, slovenačke vlasti šalju dozvolu ambasadi. Dozvolu možete preuzeti  tamo i preseliti se u Sloveniju odmah nakon preuzimanja.

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje kako otvoriti d.o.o. u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post