Društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnica?

Društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnica?

Društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnica?

Društvo sa ograničenom odgovornošću ili podružnica u Sloveniji? Da li poznajete razlike između ova dva tipa preduzeća? Da li planirate da registrujete firmu u Sloveniji? Pročitajte naš kratak vodič za registraciju.

Društvo ili podružnica – šta vam je potrebno za D.O.O.?

Otvaranje društva – doo u Sloveniji ne zahteva mnogo dokumenata, ukoliko se odlučite da otvorite doo kao fizičko lice.

Najvažniji dokument koji vam je potreban je slovenački poreski broj. Svi vlasnici i zastupnik moraju imati slovenački poreski broj pre otvaranja društva u Sloveniji. Za dobijanje broja morate u slovenačku poresku upravu, a da bi broj i dobili potrebno je 8 dana. Takođe možete ovlastiti nekoga da broj dobije u vaše ime, prema vašem ovlašćenju. DATA vam može u tome pomoći.

Drugi dokument koji vam je potreban pre otvaranja društva  je izjava o adresi preduzeća. Sve firme moraju imati poslovnu adresu u Sloveniji već prilikom samog postupka registracije. Vlasnik poslovne adrese mora vam dati saglasnost da registrujete društvo na toj adresi. On mora da overi izjavu ili kod notara ili u administrativnoj jedinici ili mora doći sa vama na postupak otvaranja društva. Ako se odlučite da poslovnu adresu imate kod nas, DATA vam takođe može pomoći.

Pored ovih dokumenata, svi vlasnici moraju da donesu sa sobom važeći pasoš. Osnovni kapital za registraciju preduzeća je 7.500 evra. Vlasnici deponuju osnovni kapital na bankovnom računu u Sloveniji u procesu otvaranja društva d.o.o.

Preduzetnici najčešće otvaraju društvo iz razloga što planiraju svoj posao zatim širiti po čitavoj Evropi.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na [email protected].

 

Šta vam je potrebno za podružnicu?

Društvo je odlična ideja ukoliko želite većinu svog poslovanja obavljati u čitavoj EU. Podružnica se otvara u onim državama u kojima planirate pretežno raditi.

Podružnica strane firme koje otvarate u Sloveniji nije nezavisno pravno lice. Potrebno je da znate, da je podružnica deo vašeg već postojećeg matičnog preduzeća. To znači da ako se zatvori matično preduzeće, podružnica strane firme ne može postojati samostalno. Takođe, to isto podrazumeva  da podružnicu možete registrovati samo za poslovne delatnosti za koje je registrovano i matično preduzeće. Ovo znači, da se sa podružnicom ne možete baviti drugim delatnostima, već samo onim delatnostima za koje je registrovana matična firma. Osim toga, matično preduzeće odgovara za poslovanje podružnice strane firme. To znači da uvek morate godišnji finansijski izveštaj podružnice uključiti i zavesti u knjige matičnog preduzeća i za sve dugove podružnice odgovara matično preduzeće. Registracija se vrši kod notara. Postupak registracije podružnice strane firme traje do 15 dana od predaje potpune dokumentacije notaru.

Dobra vest je da vam nije potreban osnivački kapital.

Za upis podružnice strane firme u Sloveniji zahteva se sledeća dokumentacija:

  • odluka matične firme o otvaranju podružnice strane firme u Sloveniji, koja sadrži podatke o nazivu podružnice, skraćenom nazivu, adresi i sedištu, delatnostima, imenu zastupnika,
  • izvod iz registra matične firme, preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača,
  • osnivački akt matične firme,
  • finansijski izveštaj matične firme za zadnju poslovnu godinu u skraćenom obliku.

Svi dokumenti za otvaranje podružnice strane firme u Sloveniji moraju biti overeni i prevedeni na slovenački jezik kod sudskog tumača. Obavezno je priložiti originalne dokumente, koji nisu stariji od tri meseca. DATA može za vas voditi postupak na osnovu vašeg ovlašćenja.

Da li vas zanima otvaranje D.O.O. ili podružnice u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

 

Share this post