Dohodak iz radnog odnosa – porezna osnovica

Dohodak iz radnog odnosa - porezna osnovica

Dohodak iz radnog odnosa – porezna osnovica

Dohodak iz radnog odnosa koji se ne ubraja u poreznu osnovicu poreza na dohodak

Dohodak iz radnog odnosa koji se ne ubraja u poreznu osnovicu propisan je člankom 44. Zakona o porezu na dohodak (ZDoh-2). U ovom članku ćemo napraviti pregled primitaka iz radnog odnosa koji se ne ubrajaju u osnovicu poreza na dohodak. U našoj firmu imamo i izvrsne porezne i pravne savjetnike koji vam mogu pomoći oko svih pitanja vezanih uz porez na dohodak.

Da li planirate da otvorite firmu u Sloveniji i upućujete radnike na rad van Slovenije? Pročitajte naš kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Nazovite nas na Viber/WhatsApp +386 030 640 995 .

Obračun plate za zaposlenog u Sloveniji

Dohodak  koji se ne ubraja u poreznu osnovicu poreza na dohodak (1. dio)

Člankom 44. ZDoh-2 definirano je 13 primanja ostvarenih na osnovi radnog odnosa koja se ne ubrajaju u poreznu osnovicu za određivanje poreza na dohodak. Prva tri primanja su obvezni doprinosi za socijalna osiguranja, premije dobrovoljnog dodatnog mirovinskog i invalidskog osiguranja te naknada troškova rada. To su prehrana za vrijeme rada, troškovi prijevoza na posao i s posla te terenski dodatak.

Dohodak iz radnog odnosa koji se ne ubraja u poreznu osnovicu poreza na dohodak (2. dio)

Naknada troškova nastalih na službenim putovanjima isto tako ne ubraja se u poreznu osnovicu poreza na dohodak. To su dnevnice, naknada troškova prijevoza (uključujući i naknadu troškova za korištenje osobnog vozila zaposlenika u poslovne svrhe – kilometraža) i naknada troškova smještaja. Ovi prihodi su detaljnije opisani u točkama 4.a i 4.b članka 44 ZDoh-2. Vrijednost uniformi i osobne zaštitne opreme također nije uključena u poreznu osnovicu. Isto vrijedi i za naknadu za korištenje vlastitog alata, uređaja i predmeta (osim osobnih vozila).

Želite znati više o otvaranju firme u Sloveniji i radnim dozvolama? Prijavite se na besplatni webinar

Dohodak iz radnog odnosa koji se ne ubraja u poreznu osnovicu poreza na dohodak (3. dio)

ZDoh-2 definira i jubilarnu nagradu za ukupan radni staž (kod posljednjeg poslodavca), otpremninu pri odlasku u mirovinu i jednokratnu solidarnu pomoć do iznosa kojeg Vlada odredi kao dohodak koji se ne ubraja u poreznu osnovicu. Isto vrijedi i za isplate pripravnicima, učenicima i studentima za obvezni praktični rad. Također, u poreznu osnovicu se ne ubraja otpremnina zbog otkaza ugovora o radu.

Dohodak iz radnog odnosa koji se ne ubraja u poreznu osnovicu poreza na dohodak (4. dio)

U poreznu osnovicu nije uključena naknada za korištenje vlastitih sredstava za rad od kuće i otpremnina zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme. Također, u osnovicu poreza na dohodak ne uračunava se dio plaće za poslovnu uspješnost koji se jednom u kalendarskoj godini može isplatiti svim zaposlenima koji ispunjavaju uvjete. To vrijedi ukoliko svi zaposlenici poslodavca imaju pravo na dio plaće za poslovnu uspješnost. Isto tako, uvjeti za stjecanje prava na dio plaće za poslovni uspjeh moraju biti određeni općim aktom poslodavca, i to jedinstveno za sve zaposlene. Ovdje treba naglasiti da iznos nagrade za poslovnu uspješnost ne smije biti veći od 100% prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Sloveniji. Ako ga prelazi, porezom na dohodak oporezuje se iznos koji prelazi 100% prosječne mjesečne plaće u Sloveniji.

Možda vas interesira status samostalnog poduzetnika?

Regres za godišnji odmor također se ne ubraja u poreznu osnovicu

Nedavno smo pisali o tome da regres nije uključen u poreznu osnovicu poreza na dohodak. Slično kao i nagrada za poslovni uspjeh, regres se ne uračunava u poreznu osnovicu do iznosa 100% prosječne plaće u Republici Sloveniji. Pri određivanju tog iznosa uzimaju se u obzir najnoviji podaci o prosječnoj plaći Statističkog zavoda Republike Slovenije.

Za detaljnije informacije o dohotku iz radnog odnosa koji se ne ubraja u poreznu osnovicu poreza na dohodak preporučamo da pogledate članak 44. ZDoh-2.

Kontaktirajte nas!

Data d.o.o. vam nudi kompletnu uslugu u procesu registracije s.p., d.o.o., podružnice u Sloveniji i u daljem poslovanju vaše firme. Za više informacija pratite i naš Facebook. Svaku sedmicu za vas dodatno održavamo i besplatne webinare .

 

 

Share this post