Direktor firme u Sloveniji ste i nemate radne dozvole?

direktor firme u Sloveniji

Direktor firme u Sloveniji ste i nemate radne dozvole?

Direktor firme u Sloveniji i njegova prava

Stranac ste i direktor firme u Sloveniji i niste upoznati sa svojim obavezama i mogućnostima poslovanja? U ovom članku odgovorićemo vam na najčešće postavljena pitanja.

Sigurno je prvo pitanje: Da li mi je potrebna radna dozvola u Sloveniji ako sam već zaposlen u drugoj zemlji?

Direktor firme u Sloveniji koji je zaposlen u drugoj zemlji i ne planira se zadržavati duže od 3 mesece u kalendarskoj godini u Sloveniji ne treba tražiti radnu dozvolu. Za vreme obavljanja poslova direktora može izvršiti samo prijavu kratkotrajnog rada stranog zastupnika. Prijava kratkotrajnog rada moguća je do 3 mesece u kalendarskoj godini.

Ako sam direktor firme u Sloveniji da li imam automatski pravo na rad?

Samim imenovanjem za zastupnika i/ili vlasništvom d.o.o.-ja u Sloveniji nemate prava na rad. Ako se želite zaposliti u d.o.o.-ju, morate ishoditi dozvolu za boravak i rad. Na osnovi te dozvole možete nesmetano raditi i boraviti u Sloveniji kao također poslovati u drugim zemljama članicama EU, naravno u skladu sa njihovim propisima.

Koji su uslovi za radnu dozvolu direktora firme u Sloveniji?

Najviše jedan direktor firme u Sloveniji može dobiti radnu dozvolu za stranog zastupnika u firmi koja ima manje od 10 zaposlenih. Direktor firme u Sloveniji može dobiti radnu dozvolu ako ispuni jednog od uslova:

  • investira u osnovna sredstva u iznosu 50.000 eur
  • Ako ima najmanje 6 mjeseci jednu zaposlenu osobu za puno radno vrijeme
  • Ako je u svakom od zadnjih 6 mjeseci firma ostvarila prihode u iznosu 10.000 eur na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

Naši savetnici s područja radnog, privrednog i migracijskog prava savetovaće vam o uslovima zapošljavanja u Sloveniji.

Ako ste direktor firme u Sloveniji i želite se zaposliti ili imate pitanja u vezi poslovanja firme, prosledite nam upit na e-mail [email protected].  Takođe nas možete nazvati na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post