Delatnosti – šta je regulisana delatnost i uslovi?

Delatnosti - šta je regulisana delatnost i uslovi?

Delatnosti – šta je regulisana delatnost i uslovi?

Delatnosti koje su regulisane zahtevaju ispunjenje određenih uslova koje preduzeće ili preduzetnik mora da ispuni pre nego što počne sa radom.

Delatnosti – šta je regulisana delatnost?

Uslovi za obavljanje regulisane delatnosti mogu biti ograničeni stepenom ili vrstom obrazovanja, ponekada i nacionalnom stručnom kvalifikacijom. Takođe, nekada se zahtevaju posebne dozvole ili upis u posebne registre državnih organa, organizacija ili ministarstava. Takođe, posebni uslovi mogu biti potrebni, kao što su adekvatan prostor ili odgovarajuća oprema.

Obavljanje delatnosti takođe može biti uslovljeno licencama, koncesijama ili sertifikatima, a zahtevi se mogu odnositi i na firmu i na same izvođače – zaposlene. Za određene delatnosti se takođe zahteva da su jedine (sa unapred definisanim izuzecima) koje firma može imati registrovane. Takve su, na primer, advokatska delatnost i delatnost osiguranja. Neke delatnosti mogu se registrovati samo u određenim pravnim oblicima, kao što su dionička društva.

Istovremeno, preduzetnici moraju paziti da je prilikom registracije potrebno tačno precizirati  delatnost prema Standardnoj klasifikaciji (SKD 2008).

Zanima vas otvaranje firme?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Delatnosti – preduzetnik ne sme obavljati dok ne ispuni uslove

Preduzetnik može registrovati delatnost u bilo koje vreme bilo prilikom registracije firme ili prilikom promene podataka o firmi na našoj VEM tački. Međutim, delatnosti se ne mogu obavljati i ne smeju se izdavati računi kupcu sve dok ne ispuni uslove propisane za regulisanu delatnost.
Kontrolu izdatih računa i ispunjavanja uslova za obavljanje regulisane delatnosti proveravaju finansijski inspektori. U cilju praćenja ispunjenja uslova, pojedinačni državni organi (ministarstva, agencije, inspekcije) odgovorni su za kontrolu određene oblasti.

Regulisane delatnosti – primeri

  1. Poslovna aktivnost turističkih agencija, organizatora putovanja i delatnosti vezane za putovanja. Za realizaciju ovih delatnosti, preduzetniku je potrebna licenca koju dobija na Privrednoj komori Slovenije.
  2. Posredovanje u prometu nekretnina. Preduzetniku koji obavlja delatnost posrednika u prometu nekretninama potrebna je licenca i mora biti registrovan u imeniku brokera nekretnina, koji vodi Ministarstvo zaštite okoline i prostornog planiranja.
  3. Poslovna aktivnost osiguravajućih agenata. Preduzetnik mora pribaviti dozvolu za zastupanje u osiguranju koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.
  4. Pružanje privremene radne snage i drugo snabdevanje ljudskim resursima. Registracija ove dve poslovne aktivnosti zahteva od preduzetnika da dobije koncesiju kod Ministarstva rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti pre početka bavljenja ovom delatnošću.
  5. Međunarodni transport robe i/ili putnika. Preduzetniku je za bavljenje ovom poslovnom aktivnošću potrebna licenca, koju može dobiti ispunjenjem potrebnih uslova na Privrednoj komori Slovenije.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post