Turistička agencija u Sloveniji – dobra biznis ideja

Turistička agencija u Sloveniji- dobra biznis ideja

Turistička agencija u Sloveniji – dobra biznis ideja

Turistička agencija u Sloveniji – koji oblik firme otvoriti?

Ako ste stranac i odlučili ste da je turistička agencija u Sloveniji dobra biznis ideja, morate otvoriti pravni oblik. To je obično u Sloveniji društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću zahteva se osnivački kapital u iznosu 7.500 evra. Turistička agencija u Sloveniji može biti i u obliku predstavništva, to je filijale. Ako već imate turističku agenciju u drugoj zemlji, možete na ta način proširiti delatnost. Predstavništvo inače nije pravno lice i ne treba vam kapital. Odgovornost za poslovanje predstavništva nosi matična firma.

Turistička agencija u Sloveniji – koji su uslovi za obavljanje delatnosti?

  1. Morate imate registrovanu delatnost, šifra 79.120 – delatnost organizatora putovanja. Preporučujemo vam da uz to registrujete još delatnost sa šifrom 79.110 – delatnost putničkih agencija i delatnost sa šifrom 79.900 – rezervacije i druge delatnosti povezane sa putovanjima.
  2. Rukovoditelj turističke agencije mora imati najmanje višu stručnu završenu školu bilo kojeg smera i 3 godine radnog iskustva u organizaciji i prodaji turističkih aranžmana ili srednju školu i 8 godina radnog iskustva od toga 3 godine na vodećim pozicijama ili srednju školu i 6 zaporednih godina iskustva u prodaji ili kao samozaposleno lice ili poslovodno lice.
  3. Morate imati adekvatan poslovni prostor iako se planirate baviti sa online bookingom i odrediti radno vreme.
  4. Treba vam osiguranje odgovornosti u minimalnom iznosu 41.730 eura i garantno pismo za nesolventnost za osiguranje uplate troškova u slučaju povratka osoba za premiju 41.730 eura.

Popunjen zahteva sa svim dokazima šalje se u Privrednu komoru Republike Slovenije.

Turistička agencija u Sloveniji – kako vam mi možemo pomoći?

Na našoj VEM tački Data možete registrovati d.o.o.. U vaše ime možemo registrovati predstavništvo kod notara. Mi vam možemo savetovati o uslovima za obavljanje delatnosti, podneti zahtev za licencu u nadležnu instituciju. Možemo vam ponuditi računovodske usluge, računovodsko i poresko savetovanje, pravno savetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava, voditi proces zapošljavanja i ponuditi ostalu podršku u poslovanju.

Ako ste odlučili da je turistička agencija u Sloveniji prava ideja za vas, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *