Author - Polona Gačnik

Radna i boravišna dozvola i otvaranje kompanije u SlovenijiEU! (2)

Radna i boravišna dozvola u Sloveniji/EU!

Kako do radne i boravišne dozvole u Sloveniji? Radna i boravišna dozvola u Sloveniji za strane građanine često je interes preduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompaniju. U tom članaku pišemo o tome kako dobiti privremenu dozvolu za boravak i rad u Sloveniji putem osnivanja kompanije i koji su uslovi, za dobijanje stalnog boravka u Sloveniji. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Otvaranje [...]

Ime poduzeća u SlovenijiEU - kako ga odabrati

Ime poduzeća u Sloveniji/EU – kako ga odabrati?

Ime poduzeća kojog otvarate u Sloveniji potrebno je da zadovoljava sve zakonske propise. Naziv kompanije mora biti prepoznavan na stranim tržištima u inostranstvu. Važno je takođe da nije sličan imenu nekog već postojećeg slovanenačkog poduzeća. Dosta puta ime poduzeća povezan je i sa djelatnostjom koju obavlja kompanija. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Ime poduzeća u Sloveniji – šta možete upotrebiti [...]

Datumi u maju za besplatne webinare o otvaranju kompanije u SlovenijiEU!

Datumi u maju za besplatne webinare o otvaranju kompanije u Sloveniji/EU!

Datumi u maju za besplatni webinar imajo još mesta. Ne oklevajte i saznajte više informacija o poslovni migraciji u Sloveniju. Nove datume oglašujemo sada za mesec maj. Besplatno o otvaranju firme u Sloveniji! Prijavite se sada! PAŽNJA: INTERNET PREZENTACIJE SU BESPLATNE! Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam [...]

Poslovni prostor u SlovenijiEU i iznajmjljivanje- na šta obratiti pažnju

Poslovni prostor u Sloveniji/EU i iznajmjljivanje- na šta obratiti pažnju?

Poslovni prostor predstavlja jedan od ključnih delova poslovanja preduzeća. Velika većina malih poduzeća i samostalnih poduzetnika ne može kupiti poslovni prostor. Zbog toga jih iznajmljivaju na određen ili neodređen period. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Poslovni prostor – pravni aspekt iznajmljivanja Iznajmljivanje poslovnog prostora regulisano je Zakonom o poslovnim zgradama i poslovnom prostoru. Ugovor o iznajmljivanju poslovnog prostora mora biti zaključen [...]

Djelatnosti poduzeća s.p. u SlovenijiEU

Djelatnosti poduzeća s.p. u Sloveniji/EU

Djelatnosti poduzeća samostalnog poduzetnika (s.p.) mogu biti različite. Često samostalne poduzetnice zanima koliko aktivnosti mogu da registruju? Da li postoje uslovi za obavljanje delatnosti? Kao i da li mogu napokon pokretanja biznisa i registracije promenuti svoje aktivnosti? Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Djelatnosti poduzeća i skupljanje informacija Potrebno je skupiti informacija vezane na delatnost poduzeća kojom se želim baviti. Šta se [...]

Minimalna plata za 2021 u SlovenijiEU!

Minimalna plata za 2021 u Sloveniji/EU!

Minimalna plata za 2021. za rad sa punim radnim vremenom je 1024,24 EUR bruto, odnosno 736 EUR neto. To je odredba o minimalnoj plati na osnovi punog radnog vremena od 1. januara 2021 pa nadalje. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Minimalna plata za 2021 Elementi plate koji se odnose na Zakon o radnom odnosu su osnovna plata radnika za dati mesec [...]

Regres u 2021.godini u SlovenijiEU!

Regres u 2021 u Sloveniji/EU!

Regresu u 2021. godini treba da se isplati. To je obaveza, koja se poslodavcima određuje Zakonom o radnim odnosima (ZDR-1). Ove godine mnogi poslodavci imaju koristi od mera protiv korone poput čekanja na posao i subvencionisanog rada sa skraćenim radnim vremenom. U nastavku predstavljamo da li pomenute mere utiču na obavezu poslodavca da plati regres za 2021 godinu. Kalkulator za [...]

Kilometraža u privatnom sektoru u SlovenijiEU!

Kilometraža u privatnom sektoru u Sloveniji/EU!

Kilometraža ili nadoknada troškova prevoza do i od posla jedan je od troškova koje poslodavac mora da nadoknadi radniku. Njime se izlaže Uredba o poreskom tretmanu nadoknade troškova i drugih prihoda od zapošljavanja. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Kilometraža u privatnom sektoru U privatnom sektoru, nadoknada putnih troškova posledica je nadoknade putnih troškova ukoliko je mesto rada najmanje jedan kilometar od [...]

Prekovremeni rad u SlovenijiEU - kako se reguliše

Prekovremeni rad u Sloveniji/EU – kako se reguliše?

Prekovremeni rad je posao koji zaposleni radnici rade preko punog radnog vremena. Kao što je obezbeđeno u Zakonu o radnim odnosima, radnik sa punim radnim vremenom ne sme da prelazi 40 sati nedeljno. Preporuka je da poslodavci takođe definišu pravila o prekovremenom radu u svojim internim aktima.   Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Šta je prekovremeni rad? Prekovremeni rad je svaki posao [...]

Termini u aprilu za besplatni webinar o otvaranju firme u SlovenijiEU!

Termini u aprilu za besplatni webinar o otvaranju firme u Sloveniji/EU!

Termini u aprilu za webinar o otvaranju kompanije u Sloveniji/EU su dodati. Prezentacije su bresplatne i imaju još mesta. Nove datume oglašujemo sada za mesec april. Besplatno o otvaranju firme u Sloveniji! Prijavite se sada! PAŽNJA: INTERNET PREZENTACIJE SU BESPLATNE! Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je [...]