Promene u vašoj slovenačkoj firmi – ko ih vrši?

Promene u vašoj slovenačkoj firmi- ko ih vrši?

Promene u vašoj slovenačkoj firmi – ko ih vrši?

Promene u vašoj slovenačkoj firmi moguće su na DATA VEM tački. Stranci mogu započeti posao u Evropi registrovanjem kompanije u Sloveniji. Ponekada registrujete kompaniju i kasnije želite da uvedete neke promene. U kompaniji je uvek moguće izvršiti bilo kakve promene, ali važno je znati ko mora biti prisutan u Sloveniji da bi se sprovele procedure – direktor ili akcionar?

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Promene: koja je razlika između akcionara i direktora u d.o.o.?

Akcionar je vlasnik kompanije d.o.o. Osoba ili pravno lice je ta koja obezbeđuje akcionarski kapital preduzeća. Akcionar imenuje direkotora koji će biti zadužen za donošenje odluka u kompaniji i predstavljanje kompanije u poslovima. Direkotor može biti samo osoba, a ne pravno lice.

Koje promene može direktor izvršiti u kompaniji?

U kompaniji postoje određeni elementi koje direktor može menjati bez prisustva akcionara u Sloveniji. Te izmene uključuju zapošljavanje osoblja – prijavljivanje novih zaposlenih u socijalno osiguranje, produženje zaposlenja ili prestanak zaposlenja osoblja. Sve te postupke direktor može izvršiti na VEM tački, bez posete notaru.

Direktor takođe može izvršiti izmene poslovne adrese kompanije besplatno. Direkotr mora doneti izjavu poslovne adrese novog vlasnika adrese, koja omogućava kompaniji da koristi objekat za poslovnu adresu.

Pored toga, direktor može doći da doda delatnosti kompaniji. Ako se opseg vašeg poslovanja promeni, možete da dodate ili uklonite delatnosti u skladu sa aktom osnivanja vaše kompanije. Ovaj postupak takođe možete uraditi na VEM tački.

Direktor takođe može objaviti konkurse za posao kako bi potražio novo osoblje bez prisustva akcionara.

Neke promene može izvršiti samo akcionar

Postoje određene promene u kompaniji gde prisustvo direktora nije dovoljno. U tim slučajevima, akcionar mora da poseti Sloveniju kako bi ih izvršio. Ako u kompaniji ima više akcionara, svi moraju doći da izvrše ove procedure. Jedna od ovih promena je promena imena kompanije. Ako se odlučite za drugo ime kompanije, akcionar mora da izvrši izmene. Ali postupak možete obaviti na našoj DATA VEM tački, bez posete notaru.

Još jedan takav postupak je imenovanje novog direktora kompanije. Svi akcionari moraju potpisati dokumente za dodavanje ili uklanjanje direktora unutar d.o.o.

Složenije promene su povećanje iznosa osnovnog kapitala i dodavanje ili uklanjanje akcionara iz kompanije d.o.o.. Ti postupci zahtevaju prisustvo akcionara i ne mogu se sprovesti na VEM tačkama. Potrebno je da posetite notara da biste ga sproveli.

Da li vas zanima otvaranje doo firme u Sloveniji?

Ukoliko vas interesuje postupak otvaranja doo firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post