Prokurist u firmi – kakva ima ovlaštenja

prokurist

Prokurist u firmi – kakva ima ovlaštenja

Imenovanje prokurista u firmi

Poslovni prokurist je poslovni zastupnik. Njegove su ovlasti gotovo neograničene. Ali ne može upravljati (prodati, staviti pod hipoteku) nekretninom firme. Prokurist zastupa posao u odnosu prema trećim osobama. Dakle, odgovoran je za pravne poslove i operativne poslove poslovanja. Jedan od njegovih poslova je potpisivanje dokumenata. Kada otvarate firmu u Sloveniji, možete se odlučiti za imenovanje poslovnog prokurista. Naravno, uz direktora firme. Da li vas interesuje otvaranje firme u Sloveniji? Onda nas pozovite na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

I poduzetnik pojedinac (s.p.) može imenovati prokurista u svojoj firmi. Međutim, poslovni prokurist mora biti suglasan s imenovanjem na to mjesto. Osim direktora, osnivač firme može imenovati jednog ili više prokurista.

Kontaktirajte nas!

Prokurist u s.p.

Vlasnici firme često pitaju naše DATA stručnjake kako imenovati predstavnika. Traže nekoga tko će im olakšati posao. U poslu će pomoći prokurist.

Postoje dva različita postupka imenovanja predstavnika. To ovisi o tome je li obrt s.p. ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

Samostalni poduzetnik može sam imenovati zastupnika. Evo šta treba donijeti: obrazac pristanka, ime, prezime i matični broj osobe koju želi imenovati. Prethodno budući poslovni prokurist mora ispuniti i potpisati obrazac suglasnosti. Zatim stručnjak DATA tačke stavlja podatke u novi obrazac. Oni ispisuju ovaj obrazac i vlasnik ga potpisuje. Zatim službenik obrazac šalje AJPES-u. Oni  šalju odluku s.p. za nekoliko dana. U ovom trenutku prokurist je registriran kao dio firme. Kad npr. ode u banku, službenik će to moći provjeriti u registru. Samostalni poduzetnik može opozvati zastupnika u bilo kojem trenutku. Zapravo, za to im nije potreban obrazac pristanka.

Saznajte više o otvaranju firme u Sloveniji

Prokurist u društvu sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću može imenovati jednog ili više poslovnih prokurista. Ako d.o.o. ima više od jednog osnivača, svi oni moraju imenovati predstavnika. U tom slučaju svi osnivači i budući prokurist moraju doći na DATA tačku kako bi dovršili proces. Zapravo, oni osobno moraju potpisati sporazum. U tom dokumentu stoji da su suglasni sa imenovanjem novog poslovnog prokurista. Drugi dokument koji im je potreban je obrazac pristanka. Zastupnik ga mora potpisati. U obrascu se navodi da je prokurist suglasan s imenovanjem na radno mjesto. Potpisuje da ne postoje zapreke za njegovo imenovanje prema drugom stavku članka 255. Zakona o trgovačkim društvima (ZGD-1). Službenik DATA zatim šalje sve dokumente registarskom sudu. U registar upisuju novog poslovnog prokurista za nekoliko dana.

Biznis u Sloveniji

Uloga prokurista u firmi

Što radi prokurist u poduzeću? Kakva ovlaštenja on ima? Ovlasti prokurista pobliže su određene Zakonom o trgovačkim društvima (ZGD-1). Prema ZGD-1 može:

  • Potpisivati ugovore
  • Upravljati poslovanjem firme
  • Zastupati firmu
  • Formirati strateške ciljeve
  • Izraditi kratkoročne, srednjoročne i dugoročne poslovne planove
  • Pratiti poslovanje
  • Komunicirati s medijima.

Možemo reći da poslovni prokurist ima slične poslove kao i direktor. Naprotiv, ne može upravljati nekretninama firme.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU FIRME  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Dragi (budući) poduzetnici! Ukoliko razmišljate o imenovanju poslovnog prokurista, ljubazno vas pozivamo da potražite pomoć našeg tima za pravno savjetovanje. Rado ćemo vam pomoći u podjeli pozicija u vašoj firmi.

Za više informacija slobodno nam se obratite putem e-maila data@data.si ili na Viber/WhatsApp +386 40 530 718. Možete nas pratiti i na Facebooku.

Share this post