Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju

Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju

Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju

.Prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju česta je delatnost za koju nas pitaju strani preduzetnici u Sloveniji. Da li znate šta vam je potrebno?

Prevoz putnika – šta mora vozač imati u vozilu prilikom prevoza putnika?

Vozač domaćeg prevoznika ili prevoznika u međunarodnom saobraćaju mora prilikom prevoza imati u vozilu važeći izvod licence. To su međunarodne licence ili licence Zajednice prevoznika za koje obavlja prevoz. Takođe, važeću vozačku dozvolu sa registrovanom kodom Zajednice. Dozvola iskazuje temeljnu kvalifikaciju za vozača. Takođe, može imati važeću karticu kvalifikacije za vozača. Imati mora potvrdu za obavljanje prevoza za lične potrebe, ako obavlja međunarodni prevoz osoba za lične potrebe sa vozilom koje, pored sedišta vozača, ima više od osam sedišta.

Potrebni su i pisani ugovor o najmu, zakupu ili lizingu ili drugi ugovor na osnovu kojeg ima pravo da koristi vozilo (npr. ugovor o lizingu…), ako prevoznik nije vlasnik vozila.

Za obavljanje međunarodnog prevoza, potrebne su sve licence, odnosno dozvole, ako je to potrebno za takav prevoz prema međunarodnim propisima, sporazumima ili zakonima na snazi u Republici Sloveniji.

Za obavljanje redovnih putničkih prevoza u domaćem drumskom saobraćaju, mora vozač imati kopiju važećeg voznog reda za liniju u kojoj se prevoz obavlja u tom trenutku.

Dozvola lokalne zajednice potrebna je ako vozač obavlja stalne izvanlinijske prevoze. Osim toga, važeći cenik i obrazac za obavljanje stalnog izvanlinijskog prevoza. Ako  obavlja posebne putničke prevoze u slučaju prevoza drugih vrsta putnika i u slučaju usluga namenjenih istoj grupi javnosti, kao redovni prevoz, kopiju dozvole organa JPP (Javni Putnički Promet).

Ukoliko se radi o obavljanju usluge prema pozivu, u slučaju obavljanja i finansiranja prevoza prema pozivu od strane lokalne zajednice ili nekoliko lokalnih zajednica, kopiju dozvole od JPP.

Vozila za autotaksi prevoz moraju, pored opreme iz prethodnog stava, imati istaknutu na vozilu na vidnom mestu oznaku sa podacima o prevoznicima i broj licence.

Prevoz putnika – šta mora imati vozač u vozilu u vezi poštovanja obaveznog vremena vožnje, pauze i odmora?

Prilikom kontrole, vozač mora da dostavi službenom licu: u slučaju upotrebe analognog tahografa, tahografske izvode za tekući dan i one koje je vozač koristio za prethodnih 28 dana. Takođe, i vozačku karticu ako je ima. Osim toga, potrebno je dostaviti sve ručne zapise i izvode izrađene tokom tekuće sedmice i prethodnih 28 dana. Ovi su propisani Uredbom (ES) br. 165/2014 i Uredbe (ES) br. 561/2006.

U slučaju upotrebe digitalnog tahografa, vozač mora dostaviti svoju vozačku karticu. Pored toga, sve ručne zapise i izvode izrađene tokom tekuće sedmice i prethodnih 28 dana. Ovi su propisani Uredbom (EZ) br. 165/2014 i Uredbe (ES) br. 561/2006. Dostaviti je potrebno još tahografske izvode za tekući dan. Takođe i one koje je vozač koristio za prethodnih 28 dana, u kojima je vozio vozilo sa ugrađenim analognim tahografom. Osim toga i ispis šest oblika izvoda (ispis aktivnosti vozača sa kartice, iz jedinice u vozilu, greške i događaji sa kartice i vozila, ispis tehničkih podataka i prekoračenja brzine).

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja. Takođe, savetovati u vezi radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI. Oni vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post