Posredovanje radne snage sa firmom u Sloveniji

Posredovanje radne snage sa firmom u Sloveniji

Posredovanje radne snage sa firmom u Sloveniji

Posredovanje radne snage česta je ideja za delatnost stranih preduzetnika. Traženje odgovarajućeg ili pogodnog radnika za poslodavca može obavljati privatna firma. Ova delatnost je regulisana u Sloveniji. Pogledajmo uslove za njeno sprovođenje.

Zanima vas otvaranje firme u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Da li vas zanima registracija firme u Sloveniji i postupak registracije? DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji, jer smo ovlašćeni od strane vlade da registrujemo firme, a naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Posredovanje radne snage i koncesija

Pružanje usluga na tržištu rada poput zapošljavanja zahteva koncesiju od ministarstva nadležnog za rad. Koncesiju može dobiti pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu pogodnosti zaposlenih, poslovnih prostora, opreme i drugih uslova.

Pored toga, pravno lice mora da pokaže finansijsku i operativnu sposobnost za dobijanje koncesije. Potrebno je poslovati pozitivno ​​u poslednje dve godine, kao i da se izmire sve dospele obaveze iz oblasti poreza i doprinosa.

U slučaju poslovanja manje od dve godine, moraju se priložiti ispunjeni uslovi za period u kome pravno lice poslovalo, dok novoosnovana pravna lica to ne moraju da dokazuju.

Prilog zahteva za bavljenje ovom delatnošću mora takođe sadržavati i detaljan program rada za usluge koje pruža pravno lice. Jednom kada je koncesija dobijena, pravno lice mora kvartalno da izveštava ministarstvo o svom radu. Pravno lice morat akođe imati zaposlene stručnjake sa najmanje VII. nivojem obrazovanja, a koji imaji i najmanje dve godine radnog iskustva i položen stručni ispit.

Koncesija za posredovanje dodjeljuje se na određeno vrijeme

Koncesija se dodjeljuje na period do tri godine ili kako je navedeno u „Pravilima o koncesijama na tržištu rada“. Ministarstvo nadležno za rad takođe vodi registar koncesija.

Posredovanje u drugu državu

Posredovanje u drugoj državi članici EU, EEA ili Švajcarskoj konfederaciji takođe podpada pod zakon i zahtevima u tim zemljama, zato obavezno prethodno proverite uslove.

Pravna osnova:

  • Pravila o koncesijama za pružanje usluga na tržištu rada;
  • Zakon o upravljanju tržištem rada (ZUTD).

Želite u Sloveniji otvoriti firmu?

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite našu Facebook stranicu.

Podijelite ovaj post


Nazovite nas na Viber