Porezi u Sloveniji – kratak vodič za preduzetnike

Porezi u Sloveniji - kratak vodič za preduzetnike

Porezi u Sloveniji – kratak vodič za preduzetnike

Porezi u Sloveniji su važan element u procesu donošenja odluka za preduzetnike koji započnu svoj posao u Evropi. U današnjem članku govorimo o porezima koje možete očekivati u Sloveniji, kako za kompanije, tako i za pojedince.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si.

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlašćena od strane vlade da registrujemo kompanije. Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Porezi – porez na dodatu vrednost (PDV)

Najčešći porezi u Sloveniji su porezi na promet. Ovde možemo uključiti porez na dodatu vrednost (PDV). PDV plaćate svakom kupovinom robe i usluga u Sloveniji. Postoje izuzeci, na primer, kada kupujete robu ili usluge od „malog“ obveznika PDV-a ili nekoga, koji nije obveznik PDV-a. Platili biste i PDV u drugim državama članicama EU ako vaša kompanija nema važeći broj za PDV u Sloveniji.

Da li vas zanima, koje su popularne delatnosti slovenačkih firmi?

Možete se prijaviti na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar: POPULARNE DELATNOSTI FIRMI U SLOVENIJI

U Sloveniji imamo tri stope PDV-a: 5% (knjige, literatura, novine, muzička dela), 9,5% (hrana, piće, lekovi, medicinska oprema, prevoz putnika, ulaznice, umetnička dela, životinje za uzgoj ) i standardnu stopu od 22% (za većinu drugih dobara i usluga).

Izveštaj o PDV-u i plaćanju PDV-a morate poslati poslednjim radnim danima u mesecu za prethodni mesec ili prethodni kvartal.

Porezi – porez na promet nekretninama (DPN)

Drugi uobičajeni porez je porez na promet nekretnina (DPN), koji obično plaćate prilikom svakog prenosa (korišćene) nekretnine. Plaćate 2% DPN od prodajne cene nekretnine.

Preduzetnici se često pitaju kako se oporezuje nekretnina, jer obveznici PDV-a imaju posebne uslove, gde se kupac i prodavac mogu dogovoriti o plaćanju PDV-a. Ovde se za svaki slučaj mora proceniti pojedinačno, jer ne postoji opšte pravilo.

Razmišljate o registraciji građevinske firme u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

Najbolje je da se obratite iskusnom savetniku. U DATA nudimo stručne i iskusne poreske konsultacije o svim porezima u Sloveniji.

Porezi – porez na dobit (DDPO)

Preduzeća, podružnice i druge vrste kompanija plaćaju porez na dobit od dobiti ili, tačnije, iz svoje poreske osnovice.

Stopa poreza na dobit iznosi 19% i ista je bez obzira na visinu dobiti koju je kompanija ostvarila. Poresku osnovicu bi izračunali iz razlike između prihoda i rashoda.

Takođe, porez možete smanjiti baveći se investiranjem, zapošljavanjem osoblja i isplatom zarada, razvojem unutar kompanije itd.

Planirate da registrujete transportnu firmu u Sloveniji? Prijavite se na besplatni webinar ovde:

Prijava na webinar

U Sloveniji svoju poresku osnovicu možete izračunati i po osnovi koju obračunavate uzimajući u obzir normalizovane troškove u iznosu od 80% prihoda. Ovde kompanija mora da ispuni specifične uslove, a poreska stopa poreza na dobit ne menja se i ostaje 19%. Morali biste da platite porez na dobit preduzeća u roku od 30 dana nakon podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja (koji obično stiže u martu za prethodnu poslovnu godinu). Takođe, u mogućnosti ste da plaćate akontaciju poreza na dobit na mesečnoj ili tromesečnoj osnovi. Takođe ovde, rok za uplatu je 10. dana u mesecu.

Šta je sa oporezivanjem dohotka od fizičkih lica?

Postoje i izuzeci gde kompanija mora plaćati porez fizičkim osobama.

Ovi uključuju:

  • isplata plata, regresa za godišnji odmor i drugi prihod iz radnog odnosa;
  • kirija, tantijeme, ugovori o uslugama, drugi prihodi fizičkih lica
  • dividende (neisplaćena dobit).

Porez fizičkih lica plaća se zajedno sa uplatama prihoda.

Otvarate firmu u Sloveniji?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji preduzeća u Sloveniji! Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6001 542 (fiksni telefon) ili +386 30 640 995 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email data@data.si. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post