Porez na nekretnine u Sloveniji – kupovina i prodaja

Porez na nekretnine u Sloveniji - kupovina i prodaja

Porez na nekretnine u Sloveniji – kupovina i prodaja

Porez na nekretnine u Sloveniji često je pitanje preduzetnika. Tržište nekretnina u Sloveniji je u porastu. Kupovina i prodaja, kao i najam nekretnina u Sloveniji takođe je i jedna od popularnijih delatnosti kojom se bave stranci, kada otvore u Sloveniji svoju firmu.

Porez na nekretnine – porez na dodatu vrednost

Pošto je kupovina i prodaja nekretnina pravna transakcija, takođe ima i poreske implikacije. Kada otvorite firmu u Sloveniji i bavite se  ovim poslom, dva su poreza za koja morate znati. To su porez na promet nekretnina i porez na dodatu vrednost (PDV).

Zakon o porezu na dodatu vrednost u petom članu kao poreskog obveznika definiše bilo koje lice koje samostalno obavlja bilo koju ekonomsku delatnost, bez obzira na svrhu ili rezultat delatnosti. Ako nekretninu prodaje poreski obveznik, mora obračunati PDV prilikom prodaje nekretnine. Međutim, ovo važi samo kada:

  • će nekretnina biti korišćena po prvi put,
  • ili je obveznik prodaje pre isteka dve godine od kada je prvi put nekretnina korišćena.

Starost nekretnine nije bitna, već samo činjenica da je već bila korišćena i koliko dugo. Dakle, ako kupujete nekretninu od poreskog obveznika, obveznik će takođe morati da naplati 22% PDV-a na cenu.

Izuzetak od stope PDV-a od 22% su stanovi, stambeni i drugi objekti namenjeni stalnom boravku, kao i delovi takvih objekata, ako su deo socijalne politike, uključujući izgradnju, renoviranje i popravku tih objekata. Za navedene nekretnine, porez na nekretnine se naplaćuje po stopi od 9,5%. Stambene nekretnine su deo socijalne politike ako njihova upotrebna površina u kući sa više stanova ne prelazi 120 kvadratnih metara, odnosno 250 kvadratnih metara u samostalnoj kući.

Zanima vas otvaranje firme?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Porez na promet nekretnina

Kupovina i prodaja nekretnina najčešće se oporezuje porezom na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina iznosi 2% i plaća se kada u trenutku prodaje nekretnine PDV nije već plaćen. Ako se dakle, prodaje nekretnina, koja nije deo socijalne politike i već je korišćena najmanje dve godine pre prodaje, prodavac mora platiti porez na promet nekretnina. Prodavac je dužan da plati ovaj porez, međutim, ugovorne strane mogu drugačije da se dogovore i da tu obavezu preuzme kupac.

Da li vas zanima da otvorite firmu u Sloveniji i bavite se ovim poslom? Pročitajte naš kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji.

Da li vas zanima otvaranje firme u Sloveniji i bavljenje nekretninama?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja. Naši stručnjaci vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post