Tag - službeno putovanje

Koliko iznose dnevnice za službena putovanja u Sloveniji i inostranstvu?

Dnevnica je prosečni trošak jednog zaposlenog na službenom putu, koji takođe može da obuhvata troškove noćenje i jela. Visina dnevnica je regulisana sa Uredbom o poreskom tretmanu naknada i ostalih prihoda iz radnog odnosa. Za poslovni put u Sloveniji iznos dnevnice prema vremenu je sledeći: preko 12 do 24 h iznos dnevnice je 21,39 eura preko 8 do 12 h iznos dnevnice...