Tag - kilometraža

Kilometraža u privatnom sektoru u SlovenijiEU!

Kilometraža u privatnom sektoru u Sloveniji/EU!

Kilometraža ili nadoknada troškova prevoza do i od posla jedan je od troškova koje poslodavac mora da nadoknadi radniku. Njime se izlaže Uredba o poreskom tretmanu nadoknade troškova i drugih prihoda od zapošljavanja. Kalkulator za obračun plate u Sloveniji Kilometraža u privatnom sektoru U privatnom sektoru, nadoknada putnih troškova posledica je nadoknade putnih troškova ukoliko je mesto rada najmanje jedan kilometar od [...]