Tag - izjava vlasnika poslovnog prostora

Obavezna izjava vlasnika poslovnog prostora za registraciju firme u Sloveniji

Da li ste znali da je izjava vlasnika poslovnog prostora obavezna za registraciju preduzeća u Sloveniji? U postupku otvaranja preduzeća u Sloveniji potrebno je odrediti sjedište i poslovnu adresu firme i predložiti potpisanu i overenu izjavu vlasnika prostora adrese. Sedište je grad gde se nalazi preduzeće, a poslovna adresa je ulica i kućni broj gde se nalazi preduzeće. Ako niste vlasnik...