Obavezna izjava vlasnika poslovnog prostora za registraciju firme u Sloveniji

Obavezna izjava vlasnika poslovnog prostora za registraciju firme u Sloveniji

Obavezna izjava vlasnika poslovnog prostora za registraciju firme u Sloveniji

Da li ste znali da je izjava vlasnika poslovnog prostora obavezna za registraciju preduzeća u Sloveniji?

U postupku otvaranja preduzeća u Sloveniji potrebno je odrediti sjedište i poslovnu adresu firme i predložiti potpisanu i overenu izjavu vlasnika prostora adrese. Sedište je grad gde se nalazi preduzeće, a poslovna adresa je ulica i kućni broj gde se nalazi preduzeće.

Ako niste vlasnik poslovne adrese na kojoj želite registrovati firmu, morate tekom samog postupka registracije predložiti overenu izjavu vlasnika prostora koji vam dozvoljava poslovanje na njegovoj adresi.  U tom slučaju morate pripremiti odgovarajući obrasac, popuniti ga, a vlasnik prostora mora ga potpisati i overiti svoj potpis kod notara, u Administrativnoj jedinici ili kod nas, na našoj VEM tački. Overavanje potpisa košta kod notara 17 evra, u Administrativnoj jedinici 3 evre, a  na našoj VEM tački je to besplatan postupak. Ako je izjava vlasnika na stranom jeziku, mora vam sudski tumač prevesti izjavu na slovenački jezik.

Morate znati da i u procesu registracije filijale u Sloveniji je overena izjava vlasnika poslovne adrese neophodna.

Ako planirate uskoro otvarati novu firmu, kćerku firmu ili filijalu u Sloveniji, mi vam možemo uz naše knjigovodstvene usluge ponuditi poslovnu adresu vaše buduće firme, spremiti i overiti izjavu.

Pre same registracije poslovne adrese pišite nam na mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj +386 1 6001 542 da bismo se dogovorili o načinu saradnje.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *