Otvaranje podružnice u Sloveniji bez osnovnog kapitala

Otvaranje podružnice u Sloveniji bez osnovnog kapitala

Otvaranje podružnice u Sloveniji bez osnovnog kapitala

Otvaranje podružnice u Sloveniji – nemate vremena, a želite širiti poslovanje u Sloveniju i EU i otvoriti podružnicu? Ako zbog previše posla ne možete naći vremena za sam postupak, DATA vam može pomoći da otvorite podružnicu.

Otvaranje podružnice u Sloveniji

Otvaranje podružnice i osnovne činjenice – ako već imate postojeću firmu (d.o.o.), možete otvoriti podružnicu u Sloveniji.  Podružnice su vezane za matično preduzeće, dakle podružnica nije nezavisno pravno lice, već deo matičnog preduzeća. Ako se zatvori matično preduzeće, podružnica ne može postojati samostalno. Podružnicu možete registrovati samo za poslovne delatnosti za koje je registrovano i matično preduzeće. Ovo znači, da se sa podružnicom ne možete baviti drugim delatnostima, već samo onim delatnostima za koje je registrovana matična firma. Osim toga, matično preduzeće odgovara za poslovanje podružnice.

Dobra vest je da vam za otvaranje podružnice u Sloveniji nije potreban osnovni kapital. Ako zbog prevelike zauzetosti ne možete sami da se posvetite pripremi sve potrebne dokumentacije, možete ovlastiti referenta DATE. Na osnovu ovlašćenja zatim otvorimo podružnicu za vas kod notara.

Za otvaranje podružnice na osnovu ovlašćenja, ovlašćenoj osobi je potrebna sledeća dokumentacija:

  • ovlašćenje za dobijanje slovenačkih poreskih brojeva za stranu pravnu osobu i za budućeg zastupnika podružnice
  • ovlašćenje za ovlašćenu osobu koja će podneti predlog za upis podružnice u sudski registar

Uz to je potrebno pripremiti još i ostale dokumente:

  • odluku matičnog preduzeća o otvaranju podružnice u Sloveniji, koja sadrži podatke o nazivu podružnice, skraćenom nazivu podružnice, adresi i sedištu podružnice, aktivnostima, ime zastupnika podružnice
  • izvod iz registra matičnog preduzeća, koji nije stariji od 3 meseca
  • osnivački akt matičnog preduzeća
  • finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu u skraćenom obliku
  • izjavu budućeg zastupnika podružnice

Svi dokumenti moraju biti overeni u skladu sa međunarodnim zakonima o verifikaciji dokumenata i prevedeni sa overom sudskog tumača za slovenački jezik.

DATA vam nudi potpunu podršku u procesu otvaranja podružnice, savetujemo vam prilikom svih postupaka, pripremamo svu potrebnu dokumentaciju i u vaše ime možemo otvoriti podružnicu.

Ukoliko vas interesuje, da u Sloveniji otvorite preduzeće ili podružnicu, ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post