Otvaranje doo u Sloveniji – ko može biti vlasnik tvrtke?

Otvaranje doo u Sloveniji - ko može biti vlasnik tvrtke?

Otvaranje doo u Sloveniji – ko može biti vlasnik tvrtke?

Zanima vas otvaranje doo u Sloveniji i Evropskoj Uniji? Da li znate da imate dve mogućnosti? Ukoliko već imate doo, jedna mogućnost je otvaranje doo gde je vlasnik fizičko lice. Druga mogućnost je otvaranje doo gde je vlasnik pravno lice – vaš već postojeći doo.

Otvaranje doo – vlasnik fizičko lice

Otvaranje doo jednostavan je i brz proces u DATI. Za otvaranje ovog tipa tvrtke potrebno je najmanje vremena i dokumenata. Najvažniji dokument je slovenački poreski broj. Svi vlasnici i zastupnik moraju ga dobiti kako bi registrovali tvrtku. Ako otvarate doo kao fizičko lice potreban vam je osnovni kapital. Osim toga, svi vlasnici i zastupnik moraju biti fizički prisutni da bi završili postupak. Postupak možete izvesti na VEM/SPOT tački u Sloveniji i nije vam za to potreban notar. Osim poreskog broja i osnovnog kapitala od 7.500 €, potrebni su vam još i poslovna adresa u Sloveniji i važeći pasoši svih vlasnika i zastupnika. DATA vam takođe može ponuditi i knjigovodstvene usluge, kao i pravno savetovanje u vezi vaše izabrane delatnosti.

Otvaranje doo – vlasnik pravno lice

Ako već imate doo u vašoj zemlji, možete otvoriti ćerku firmu. Ćerka firma takođe je društvo sa ograničenom odgovornošću. U ovom slučaju, vlasnik doo u Sloveniji je pravno lice, dakle tvrtka iz druge države. Za otvaranje doo – ćerke firme potreban vam je osnovni kapital od 7.500 €.  Govorimo o kapitalski povezanom društvu, koje osnovni kapital uplaćuje preko računa matične tvrtke. Ćerka firma je nezavisan entitet, koja može registrovati svaku delatnost koju želite u Sloveniji. Za otvaranje doo – ćerke firme su vam potrebni slovenački poreski brojevi za matično preduzeće i sve zastupnike matičnog preduzeća, kao i za zastupnika ćerke firme u Sloveniji. Osim osnovnog kapitala za otvaranje doo, potrebni su vam i izvod iz poslovnog registra matičnog preduzeća, overen i preveden od strane sudskog tumača, poslovna adresa, važeći pasoši svih zastupnika matične tvrtke i buduće slovenačke tvrtke. Svi zastupnici matične tvrtke i zastupnik ćerke firme moraju biti prisutni na registraciji.

Otvaranje doo – registracija tvrtke

Kada imate sve navedeno, potrebno je doći u Sloveniju za registraciju tvrtke. Svi vlasnici i zastupnik moraju biti prisutni u Sloveniji radi otvaranja doo. Putovanje u Sloveniju možete planirati za 7-10 dana, a to je vreme potrebno da registrujete svoju tvrtku.

Registracija može biti obavljena u DATI, jer smo licencirana VEM/SPOT tačka, koja može vršiti registracije tvrtki. Nakon podpisa zahteva kod nas, potrebno je otvoriti još i privremeni račun u banci. Na privremeni račun deponujete osnovni kapital. Za otvaranje d.o.o. minimum je 7.500 €. Kasnije možete koristiti taj novac u poslovne svrhe.

Kada je osnivački kapital na računu, podnosimo zahtev za registraciju na sud. Odluka suda o otvaranju doo obično se izdaje u roku od 3-5 radnih dana nakon deponovanja osnivačkog kapitala. Kada je tvrtka registrovana, možete se vratiti u banku da promenite privremeni bankovni račun u stalni račun tvrtke. Ovo zaključuje proces otvaranja doo.

Ukoliko vas interesuje, da u Sloveniji otvorite preduzeće ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post