Nov sistem putarina DarsGo i u Sloveniji

Nov sistem putarina DarsGo i u Sloveniji

Nov sistem putarina DarsGo i u Sloveniji

Slovenija će sa 1. aprilom 2018 preći na nov sistem putarina

Od tada plaćanje putarine za sva vozila sa najvećom dozvoljenom masom iznad 3,5 tone (teška vozila) neće više biti uređeno rampama na putu, već sistemom bez rampi, zvanim DarsGo.

Elektronski sistem putarina u slobodnom saobraćajnom toku se uvodi za sva vozila sa najvećom dozvoljenom masom iznad 3,5 tone. To su kamioni, autobusi, veća kombi vozila ili autodomi, prikolice i druga teška vozila.

Svako takvo vozilo, koje će upotrebljavati slovenačke autoceste i brze ceste, će morati biti registrovano za upotrebu novog sistema i opremljeno sa posebnom spravom, koja omogućava obračun putarine.

Sistem DarsGo će u Sloveniji obezbediti sistem putarina bez zastajanja. U Društvu za autoceste Republike Slovenije (Dars) su sigurni, da će iz tog razloga celokupan put biti brži, sigurniji i udobniji, a nov sistem će takođe omogućavati i brže otkrivanje  i gonjenje prestupnika – osoba, koje ne plaćaju putarine.

Postojeće DARS kartice i ABC tablice sa 1. aprilom 2018 neće više biti važeće. Ako korisnici imaju nepotrošeni kredit na karticama, Dars će jim ga vratiti na njihov račun u banci. ABC tablice i DARS kartice će biti potrebno vratiti najkasnije do 30. juna 2018.

Želite otvoriti transportnu firmu u Sloveniji?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

U sistem DarsGo već možete da se registrujete!

Preduzetnici, koji se bavite delatnostima u drumskom teretnom saobraćaju, morate se na nov sistem putarina pravovremeno pripremiti. Registraciju u nov sistem putarina već možete obaviti na jednom od DarsGo servisa, a moguća je i registracija na internetu preko aplikacije e-DarsGo. Trošak izdavanja jedne sprave DarsGo iznosi 10 evra.

Nakon uspešne registracije preduzeća i vozila, kao i plaćanju administrativnih troškova za izdavanje sprave, svaka sprava DarsGo će se personalizovati za pojedinačno vozilo. To znači, da će se na spravu upisati registarski broj vozila, EURO-emisijski razred vozila i broj  osovine vučnog vozila. Vozači vučnih vozila će morati kasnije na spravi DarsGo postaviti odgovarajući broj osovina obzirom na putarinski razred (da li će voziti sa prikolicom ili bez).

Korisnici ćete moći sprave za nov sistem putarina preuzeti na svim DarsGo servisima. Stranci jih takođe mogu primiti i poštom, ali se moraju pre toga registrovati u sistem preko aplikacije na internetu i plaćati administrativne troškove kreditnom odnosno debitnom karticom za pojedinačnu spravu DarsGo.

Kako funkcioniše sistem DarsGO?

Na celokupnoj slovenačkoj mreži postavljeno je 125 putarinskih portala. Portali su opremljeni mikrotalasnim predajnicima, koji će prilikom prelaza detektovati spravu DarsGo u vozilu. Komunikacija između portala i sprave će biti osnova za obračun putarine prema pojedinačnom delu puta.

Putarina će se obračunati u potpunosti automatski, za svaki prevoženi putni deo posebno. Njena visina će zavisiti od dužine prevoženog puta, drumskog razreda vozila i EURO-emisijskog razreda vozila. Korisnici će je plaćati bilo unapred ili nakon obavljene vožnje.

Sistem na drumskim portalima će isto tako detektovati vozila bez sprave DarsGo, vozila sa pogrešnim podacima na spravi (pogrešan registarski broj, pogrešno postavljen broj osovina), kao i sva ona vozila, koja plaćaju putarinu unapred, a nestalo im je kredita na računu vozila. Portali će u slučaju ustanovljenih nepravilnosti automatski obavestiti drumsku kontrolu.

Vozače teretnjaka i autobusa poošterno kontroliše i Finansijska uprava RS (Furs). Prošle godine su inspektori izveli 3.544 kontrola, a bez prekršaja je bilo samo 31 procenata svih kontrolisanih prevoza. Više možete pročitati u prilogu Prevoznici najviše čine prekršaje u vezi pravila obaveznog odmora.

Data nudi budućim preduzetnicima pravna, poreska, preduzetnička i računovodska savetovanja o uslovima za pokretanje biznisa u Sloveniji. Dogovorite se za savetovanje i pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 542. Realizujte poslovnu ideju uz pomoć Datinih stručnjaka!

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post