Kazne u Sloveniji/EU za prekoračenje brzine na službenom putu: ko ih naplaćuje?

Kazne u SlovenijiEU za prekoračenje brzine na službenom putu ko ih pokriva

Kazne u Sloveniji/EU za prekoračenje brzine na službenom putu: ko ih naplaćuje?

Kazne za prekoračenje brzine na službenom putu nisu retkost. Ako ste na službenom putu počinili saobraćajni prekršaj i zanima vas šta da preduzmete u vezi sa kaznama za prekoračenje brzine, pročitajte i objasnićemo koje su vaše obaveze, ko pokriva kaznu i kako se knjiže kazne za prekoračenje brzine.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected]

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji.  Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe takođe vam mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Disciplinska odgovornost radnika za kazne za prekoračenje brzine na službenom putu

U slučaju službenog automobila, primalac karte za prekoračenje brzine je poslodavac. Ako zaposleni na službenom putu učini prekršaj u drumskom saobraćaju, smatra se da ga je počinio na poslu. Prekršaj je izvršen i na mestu gde je u skladu sa ugovorom o radu dužan da obavlja određene poslove i zadatke i da je šteta nastala u obavljanju ovih radova i zadataka.

Što se tiče disciplinske odgovornosti, Zakon o radnim odnosima (ZDR-1) predviđa da poslodavac može izreći novčanu kaznu ili lišenje bonusa zaposlenom koji krši ugovorne i druge obaveze proistekle iz radnog odnosa. Ako su te mogućnosti navedene u kolektivnom ugovoru na nivoju djelatnosti. Odluka poslodavca o izrečenoj novčanoj kazni, protiv koje zaposleni ne zahteva arbitražu ili sudsku zaštitu, je izvršni naslov, koji se izvršava prema pravilima koja važe za sudsko izvršenje.

Poslodavac može nadoknaditi troškove prekoračenja brzine zbog kršenja propisa o drumskom saobraćaju od strane zaposlenog uz njegovu obavezu da isplati zaradu zaposlenom. Ali samo uz pismenu saglasnost zaposlenog.

Kazne za prekoračenje brzine zasnovane na stacionarnom radarskom merenju

Prilikom merenja stacionarnim brzinomerima, vozači prekoračenja brzine se ne zaustavljaju, kao u slučaju merenja klasičnim laserskim brojilom. Kazne za prekoračenje brzine se stoga dostavljaju u obliku obaveštenja o prekršaju na kućnu adresu vlasnika vozila.

U slovenačkom pravnom sistemu ne postoji pravni osnov koji bi primorao pojedinca da kaže ko je upravljao vozilom u vreme prekršaja. Slovenački vlasnik vozila može biti kažnjen za prekršaj počinjen sa svojim vozilom u inostranstvu. Slovenija je dužna da prizna kazne izrečene u državama članicama Evropske unije u skladu sa njihovim pravnim redom.

Gde su postavljene karte za prebrzu vožnju?

Postoji poseban račun za novčane kazne preduzeća. Račun se nalazi u grupi ostalih troškova – daleko od redovnih. Preduzeće će platiti ovaj iznos i biće evidentirano kao rashod u bilansu stanja. U poreskoj prijavi ovaj trošak će biti oslobođen i neće smanjiti poresku osnovicu. Kazna je trošak koji se ne odbija od poreza. Treba vam pravni savet? Pozovite naše advokate na 01 6001 528 ili im pišite na [email protected]

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Kontaktirajte nas ako vas zanimaju rokovi za porez na dohodak fizičkih lica u Slovenji/EU. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected] Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Podijelite ovaj post