Kako otvoriti firmu u Sloveniji i poslovati u EU

Kako otvoriti firmu u Sloveniji i poslovati u EU

Kako otvoriti firmu u Sloveniji i poslovati u EU

Kako otvoriti firmu u Sloveniji najčešće je pitanje stranih pojedinaca i stranih preduzetnika. Ako ste državljanin države koja je članica EU možete otvoriti firmu tipa doo. Ako ste strano preduzeće možete otvoriti ćerku firmu, takođe tipa d.o.o. U tom slučaju imate i mogućnost otvaranja filijale.

Kako otvoriti firmu tipa d.o.o kao fizičko lice

Društvo sa ograničenom odgovornošću najčešći je tip preduzeća u Sloveniji. Ako otvarate d.o.o. kao fizičko lice, potreban vam je osnovni kapital od 7.500 evra. Svi vlasnici i predstavnici moraju biti prisutni da bi završili postupak. Postupak možete izvesti na našoj DATA VEM tački u Sloveniji i nije vam za to potreban notar. Potrebni su vam slovenački poreski broj za sve vlasnike i predstavnika, 7.500 € osnovnog kapitala, poslovna adresa u Sloveniji i važeći pasoši svih vlasnika i predstavnika.

Zanima vas otvaranje firme?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si.

 

Kako otvoriti firmu tipa d.o.o – ćerka firma

Ćerka firma takođe je društvo sa ograničenom odgovornošću. Za otvaranje ćerke firme potreban vam je osnovni kapital. Razlika je u tome što je vlasnik ćerke firme drugo pravno lice – matično preduzeće. To znači da u ovom slučaju morate već imati preduzeće, koje zatim otvara ćerku firmu. Za registraciju su vam potrebni slovenački poreski brojevi za matično preduzeće i sve zastupnike matičnog preduzeća, kao i za zastupnika ćerke firme u Sloveniji. Osim toga, potrebni su vam i izvod iz poslovnog registra matičnog preudzeća, overen i preveden od strane sudskog tumača, kapital od 7.500 €, poslovna adresa, važeći pasoši svih zastupnika matičnog preduzeća i budućeg slovenačkog preduzeća. Svi zastupnici matičnog preduzeća i zastupnik ćerke firme moraju biti prisutni na registraciji.

Kako otvoriti firmu – filijala

Ako imate postojeće preduzeće (d.o.o.) u inostranstvu, takođe možete osnovati tip preduzeća filijalu za poslovanje u Sloveniji. Filijala nije samostalno pravno lice, već je deo matičnog preudzeća. Matično preduzeće je odgovorno za poslovanje filijale. Za registraciju filijale potrebno vam je: slovenački poreski broj za sve vlasnike i predstavnike matičnog preudzeća i predstavnike budućeg slovenačkog preduzeća, izvod iz poslovnog registra matične kompanije, koji nije stariji od 3 meseca, overen i preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača, poslovna adresa u Sloveniji, važeći pasoši svih predstavnika matičnog preudzeća i budućeg slovenačkog preduzeća, finansijski izveštaj matičnog preudzeća za prethodnu poslovnu godinu, overen i preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača, Akt o osnivanju matičnog preduzeća, overen i preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača i odluka o osnivanju filijale i o budućem predstavniku filijale.

Registracija filijale ne zahteva vaše prisustvo u Sloveniji u procesu osnivanja i nije vam potreban osnovni kapital.

Kako otvoriti firmu i dobiti PDV broj za preduzeće

Odmah nakon registracije firme predlažemo vam da podnesete zahtev za dobijanje PDV broja. Morate znati da PDV broj ne dobijete automatski sa otvaranjem firme. Postupak dobijanja PDV broja traje do 60 dana dana od prijema potpune dokumentacije i u samom postupku morate dokazati sa pisnim dokazima da planirate aktivno poslovati u Sloveniji. Ti dokazi su predračuni, avansne uplate, ugovori, pisma o nameri, prijava u osiguranje i slično. Što više dokaza prikupite, pre ćete dobiti PDV broj.

Kako otvoriti firmu i raditi u drugim državama EU

Kada ste firmu registrovali, postoje uslovi, kako možete upućivati radnike na rad van teritorije Slovenije. Prvi i osnovni uslov je da deo poslovanja obavljate i na teritoriji Slovenije. Dakle, sa slovenačkom firmom ne možete isključivo raditi u drugim državama EU. Drugi uslov je da je firma najmanje dva meseca stara. Treći uslov je da su radnici prijavljeni u obavezna socijalna osiguranja u Sloveniji najmanje 30 dana pre nego što ih pošaljete na rad. Takođe morate znati, da postoje i dodatni uslovi ukoliko upućujete na rad više od četiri radnika. U vezi ovih uslova detaljno vas može savetovati naša pravna služba.

Da li vas zanima kako otvoriti firmu u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje kako otvoriti firmu u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post